Identyfikator artykułu : 00107772 / Ostatnia modyfikacja : 25.09.2020Drukowanie

Nie można nawiązać połączenia Wi-Fi za pomocą programu PlayMemories Mobile

  Dotyczy modeli zgodnych z programem PlayMemories Mobile. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi aparatu i urządzenia mobilnego.

  Przyczyny tego problemu mogą być różne.
  Wykonaj czynności sprawdzające w kolejności wskazanej poniżej.

  WAŻNE:

  • W systemie iOS program PlayMemories Mobile nie jest obsługiwany, nawet jeżeli został uruchomiony, gdy iPhone lub iPad zostały wcześniej podłączone do aparatu przez Wi-Fi. Jeśli aparat jest ustawiony w taki sposób, żeby czekać na połączenie Wi-Fi, podłącz aparat przez Wi-Fi za pomocą ustawień Wi-Fi w urządzeniu iPhone lub iPad, a następnie uruchom program PlayMemories Mobile.

   Informacje o konfiguracji ustawień Wi-Fi w urządzeniach mobilnych z systemem iOS lub Android można znaleźć w odpowiedziach na pytania poniżej.

   Jak podłączyć aparat do urządzenia mobilnego, aby skopiować lub wysłać zdjęcia?

  • Odtwarzanie filmów w formacie MP4 przesłanych za pomocą programu PlayMemories Mobile może być niemożliwe — to zależy od zgodności aplikacji odtwarzania lub specyfikacji smartfona lub tabletu.

  • Połączenie może być zakłócane przez przeszkody między urządzeniem mobilnym i aparatem, warunki środowiskowe lub dużą odległość między urządzeniem mobilnym a aparatem. W takim przypadku należy przybliżyć urządzenie mobilne do aparatu albo nawiązać połączenie w innym środowisku.
  • W przypadku korzystania kamery Handycam

   • Funkcja Ctrl with Smartphone [Steruj ze smartfona] jest niedostępna w trybie odtwarzania. Należy jej używać w trybie nagrywania.
   • Przed użyciem funkcji Send to Smartphone [Wyślij do smartfona] ustaw Image Quality/Size [Jakość/rozmiar obrazu] na MP4.
   • Aby przesłać zdjęcia zapisane na karcie pamięci, przełącz ustawienia Media Select na Memory Card.
  1. Wyłącz inne urządzenia.

   Jeśli w pobliżu są inne urządzenia, które mogą łączyć się bezprzewodowo, np. smartfony, tablety, komputery itp., wyłącz je, a następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie między urządzeniem mobilnym i aparatem.
  2. Sprawdź ustawienia urządzenia mobilnego.

   1. Upewnij się, że połączenie Wi-Fi jest włączone.

    Sprawdź stan SSID aparatu na liście Wi-Fi.
    Jeśli aparat jest poza zasięgiem sieci Wi-Fi lub jest ona niedostępna, ustaw SSID jeszcze raz i ponów procedurę połączenia.

    UWAGA: Jeśli używasz urządzenia z systemem iOS i na ekranie widać komunikat Brak podłączonego urządzenia rejestrującego. Otwórz ustawienia Wi-Fi w smartfonie i wybierz urządzenie rejestrujące, które chcesz podłączyć, skonfiguruj ustawienia Wi-Fi na urządzeniu iPhone lub iPad przed nawiązaniem połączenia.
   2. Sprawdź ustawienie adresu IP, tethering i tryb samolotowy.

    Wyłączenie ustawień adres IP, tethering i trybu samolotowego może rozwiązać problem. Informacje o edycji tych ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona lub tabletu.

  3. Wyłącz aparat i urządzenie mobilne, a następnie włącz je ponownie.

   Wyłącz aparat, wyjmij akumulator i włóż go ponownie, a następnie ponownie włącz aparat.
   Spróbuj też nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi po ponownym uruchomieniu urządzenia mobilnego.

  4. Zresetuj ustawienia sieciowe w aparacie i ponów procedurę łączenia z siecią Wi-Fi.

   WAŻNE: Procedura resetowania ustawień sieci różni się w zależności od aparatu. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi aparatu.

  5. Ponownie zainstaluj program PlayMemories Mobile.

   1. Odinstaluj program PlayMemories Mobile.
   2. Zainstaluj ponownie program PlayMemories Mobile ze sklepu "Google Play" na urządzeniach z systemem Android, "App Store" na urządzeniach Apple z systemem iOS lub "Windows Store" na urządzeniach z systemem Windows 8.