Identyfikator artykułu : 00247741 / Ostatnia modyfikacja : 04.09.2023Drukowanie

Nie działa przesyłanie filmów do smartfona z aplikacji Imaging Edge Mobile (następcy PlayMemories Mobile).

    Jeśli nie możesz wysyłać filmów do smartfona przy użyciu funkcji Send to Smartphone (Wyślij do smartfona) aplikacji Imaging Edge Mobile (następcy PlayMemories Mobile), sprawdź format pliku z filmem, który próbujesz przesłać. Funkcja Send to Smartphone (Wyślij do smartfona) jest przeznaczona tylko do przesyłania plików MP4. Funkcji Send to Smartphone (Wyślij do smartfona) nie można używać z plikami AVCHD. Oprócz tego funkcja ta nie działa przy włączonym Trybie samolotowym.

    UWAGA: nie wszystkie aparaty mają funkcję Wi-Fi i Tryb samolotowy. Aby sprawdzić, czy aparat ma te funkcje, zapoznaj się z jego danymi technicznymi.