Identyfikator artykułu : 00228037 / Ostatnia modyfikacja : 09.01.2023Drukowanie

Czy filmy nagrane aparatem można przesłać do urządzenia mobilnego?

  Można przesłać filmy, przy których nagrywaniu opcja Format pliku była ustawiona na MP4.
  Niektóre modele umożliwiają także przesyłanie filmów w formacie XAVC S HD lub XAVC S 4K.

  UWAGI:

  • Ustawienie Format pliku, które umożliwia przesyłanie filmów, zależy od modelu. Szczegółowe informacje są podane w sekcji Obsługiwane aparaty na stronie pomocy technicznej aplikacji Imaging Edge Mobile (następcy PlayMemories Mobile).
  • Nie można przesyłać filmów w formacie AVCHD.
  • Do przesyłania oryginalnych filmów XAVC S HD nagranych w formacie XAVC S 4K lub przy ustawieniu [120p] należy użyć modelu iPhone 8 lub nowszego.
  • Do wyboru są następujące rozmiary przesyłanych filmów: Original (Oryginalny) / 2M / VGA
  • Szczegółowe informacje o systemach operacyjnych i środowiskach pracy zgodnych z aplikacją Imaging Edge Mobile można znaleźć na stronie pobierania aplikacji Imaging Edge Mobile lub stronie pomocy technicznej.