Identyfikator artykułu : 00170167 / Ostatnia modyfikacja : 25.03.2024Drukowanie

Jak przesyłać filmy do komputera Mac

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Przed rozpoczęciem


  Procedura przesyłania filmu

  Jeśli w komputerze nie jest zainstalowany program Apple iMovie lub przesyłasz z aparatu/kamery cyfrowej film w formacie 60p (1080 lub 720), wykonaj następujące czynności:

  1. Włącz aparat/kamerę.
  2. Podłącz aparat/kamerę do komputera przy użyciu przewodu USB.
  3. Przełącz aparat/kamerę w tryb Mass Storage (Pamięć masowa) lub USB MODE (tryb USB).

   Uwaga: Kiedy komputer rozpozna połączenie, na pulpicie pojawi się nazwa napędu/pamięci masowej (NO NAME lub UNTITLED).

  4. Kliknij ikonę NO NAME lub UNTITLED na pulpicie komputera.
   Obraz napędu
  5. Odszukaj pliki z filmami.

   Uwaga: Jeśli którykolwiek z folderów jest wyświetlany jako plik QuickTime, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Pokaż zawartość pakietu, aby wyświetlić zawartość folderu.

   Obraz folderu
   • Filmy XAVC S 4K:
   • Filmy AVCHD:
   • Filmy o standardowej rozdzielczości (SD):
  6. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.
  7. Trzymając wciśnięty klawisz Shift, klikaj pliki z filmami, które chcesz przesłać.
  8. Puść klawisz Shift.
  9. Naciśnij kombinację klawiszy Command+C, aby skopiować pliki.
  10. Otwórz folder lub katalog komputera, do którego chcesz skopiować filmy.
  11. Naciśnij kombinację klawiszy Command+V, aby wkleić pliki w żądanym miejscu.

  Po wykonaniu powyższych czynności film z aparatu lub kamery będzie skopiowany na dysk twardy komputera. Do otwarcia i odtworzenia tych plików trzeba użyć programu obsługującego format MPEG-2 (filmy o standardowej rozdzielczości) lub AVCHD (filmy o wysokiej rozdzielczości). W sprawie dodatkowych informacji i ewentualnych aktualizacji prosimy zgłaszać się do producenta używanego programu.