Identyfikator artykułu : 00144857 / Ostatnia modyfikacja : 02.06.2016

Jak przesyłać filmy i zdjęcia do komputera z systemem operacyjnym Windows 7?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

UWAGA: Jeżeli na którymś etapie rozwiązywania problemu potrzebne są informacje dotyczące konkretnego modelu, zapoznaj się z instrukcją dostarczoną razem z produktem.

Uruchom komputer.

 1. Jeśli nie zostało to zrobione wcześniej, zainstaluj w komputerze oprogramowanie Picture Motion Browser (PMB) z dołączonej płyty CD.

  WAŻNE: Oprogramowanie PMB na dołączonej płycie CD jest wymagane do odtwarzania plików wideo MP4 zarejestrowanych przy użyciu urządzenia.

 2. Włącz aparat.
 3. Upewnij się, że dla ustawienia USB Connect (Połączenie USB) w menu aparatu została wybrana wartość Mass Storage (Pamięć masowa).
 4. Sprawdź, czy w aparacie jest umieszczony nośnik zapisu.

  UWAGA: Jeśli filmy lub zdjęcia do skopiowania znajdują się w pamięci wewnętrznej aparatu, ten krok można pominąć.

 5. Podłącz przewód USB do aparatu.
 6. Podłącz drugi koniec przewodu USB do komputera.

  UWAGI:

  • Jeśli sterowniki USB dla danego aparatu nie zostały jeszcze zainstalowane, system operacyjny zainstaluje je teraz.
  • Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno PMBPORTABLE.
  • Może zostać wyświetlonych kilka okien Removable Disk (Dysk wymienny). Te okna można zamknąć.
 7. W oknie PMBPORTABLE, w obszarze Install or run program (Zainstaluj lub uruchom program), kliknij opcję PMB Portable.
 8. W oknie PMB Portable kliknij ikonę Import media files from the camera to Picture Motion Browser on the computer (Importuj pliki multimedialne z aparatu do programu Picture Motion Browser w komputerze).
 9. W oknie Import Media Files (Importuj pliki multimedialne), obok pozycji Drive: (Dysk) kliknij strzałkę w dół, a następnie wybierz odpowiednią pozycję: Memory Stick lub Removable Disc (Dysk wymienny) oznaczającą aparat.

  WAŻNE: Nie wybieraj pozycji PMBPORTABLE. Jest do osobny dysk w aparacie służący wyłącznie do przechowywania wbudowanego oprogramowania PMB Portable, które służy do przesyłania filmów i zdjęć.

 10. Kliknij przycisk IMPORT (Importuj).

  UWAGA: Jeśli pojawi się komunikat No new media files were found (Nie znaleziono nowych plików multimedialnych), może to oznaczać, że w kroku 10 został wybrany nieprawidłowy dysk. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić komunikat, po czym odłącz przewód USB od komputera. Następnie powtórz kroki od 7 do 11, ale tym razem wybierz inny dysk w kroku 10.

 11. W oknie PMB kliknij przycisk OK.
 12. Gdy oprogramowanie zakończy analizę filmów i zdjęć, w oknie PMB Content Analyzer (Analizator zawartości PMB) kliknij przycisk Exit (Wyjdź).