Identyfikator artykułu : 00169954 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017

Jak przesyłać zdjęcia i filmy do komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 8?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Wyświetl pulpit komputera. W tym celu naciśnij kombinację klawiszy logo Windows + D.

 1. Upewnij się, że w aparacie jest umieszczony nośnik zapisu zawierający zdjęcia lub filmy.
 2. Podłącz dostarczony przewód USB do aparatu oraz do złącza wejściowego USB w komputerze.

  WAŻNE: Nie są obsługiwane połączenia przez koncentrator USB lub inne urządzenie USB, takie jak drukarka czy klawiatura. W takim przypadku nie gwarantuje się prawidłowego działania. Podłącz aparat bezpośrednio do złącza USB w komputerze.

 3. Włącz aparat.

  UWAGA: Komputer automatycznie wykryje połączenie USB z aparatem i zainstaluje odpowiedni sterownik dla systemu operacyjnego Windows 8.

 4. Prześlij zdjęcia lub filmy do komputera z wykorzystaniem jednej z następujących metod:
  • Użyj funkcji importowania obrazów i wideo.
   1. Po podłączeniu aparatu pojawi się okno powiadomienia. Wybierz okno powiadomienia, a w nim opcję Importuj obrazy i wideo przy użyciu: System Windows.
   2. W wyświetlonym oknie Importowanie obrazów i wideo kliknij opcję Ustawienia importowania.
   3. Aby zaimportować zdjęcia i filmy, wykonaj instrukcje wyświetlone w oknie Ustawienia importowania.
  • Skopiuj i wklej pliki filmów z okna dysku wymiennego odpowiadającego aparatowi.
   1. Po wyświetleniu ekranu pulpitu kliknij ikonę folderu znajdującą się na pasku zadań, a następnie kliknij ikonę Komputer po lewej stronie.
   2. W oknie Komputer kliknij ikonę oznaczającą aparat.
   3. Kliknij folder zawierający filmy lub zdjęcia, a następnie przeciągnij i upuść go na ekranie pulpitu komputera.

    UWAGA: Na dysk twardy komputera zostanie skopiowana cała zawartość folderu.

  • Użyj programu PlayMemories Home (PMH).