Identyfikator artykułu : 00169960 / Ostatnia modyfikacja : 25.10.2018Drukowanie

Jak skopiować pliki z fotografiami lub filmami do komputera z systemem operacyjnym Windows 7

  1. Włącz komputer.
  2. Upewnij się, że w aparacie jest umieszczony nośnik zapisu zawierający zdjęcia lub filmy.

   WAŻNE: Aby skopiować pliki z aparatu z pamięcią wewnętrzną, trzeba najpierw wyjąć z aparatu kartę pamięci. Komputer nie może odczytać zawartości pamięci wewnętrznej aparatu, w którym jest zamontowana karta pamięci.
  3. Podłącz dostarczony przewód USB do aparatu oraz do złącza wejściowego USB w komputerze.
  4. Włącz aparat.

   UWAGI:

   • Komputer automatycznie wykryje połączenie USB z aparatem i zainstaluje odpowiedni sterownik dla systemu operacyjnego.
   • Na ekranie komputera powinno zostać wyświetlone okno AutoPlay (Autoodtwarzanie).
   • Jeśli połączenie USB nie jest rozpoznawane lub nie pojawia się okno Autoodtwarzanie, istnieje możliwość diagnozowania i rozwiązywania problemu .
  5. W oknie Autoodtwarzanie kliknij opcję Importuj obrazy i wideo przy użyciu: System Windows.
  6. W wyświetlonym oknie Importowanie obrazów i wideo kliknij opcję Ustawienia importowania.
  7. W oknie Ustawienia importowania wskaż miejsce w komputerze, do którego chcesz kopiować pliki ze zdjęciami i filmami.
   • Kliknij przycisk Przeglądaj w wierszu Importuj obrazy do, po czym wybierz żądany folder (na przykład Moje obrazy).
   • Kliknij przycisk Przeglądaj w wierszu Importuj wideo do, po czym wybierz żądany folder (na przykład Moje wideo).
  8. Kliknij przycisk OK.
  9. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Importuj obrazy i wideo.
  10. Kliknij przycisk Importuj.