Identyfikator artykułu : 00169960 / Ostatnia modyfikacja : 25.10.2018

Jak skopiować pliki z fotografiami lub filmami do komputera z systemem operacyjnym Windows 7

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

 1. Włącz komputer.
 2. Upewnij się, że w aparacie jest umieszczony nośnik zapisu zawierający zdjęcia lub filmy.

  WAŻNE: Aby skopiować pliki z aparatu z pamięcią wewnętrzną, trzeba najpierw wyjąć z aparatu kartę pamięci. Komputer nie może odczytać zawartości pamięci wewnętrznej aparatu, w którym jest zamontowana karta pamięci.
 3. Podłącz dostarczony przewód USB do aparatu oraz do złącza wejściowego USB w komputerze.
 4. Włącz aparat.

  UWAGI:

  • Komputer automatycznie wykryje połączenie USB z aparatem i zainstaluje odpowiedni sterownik dla systemu operacyjnego.
  • Na ekranie komputera powinno zostać wyświetlone okno AutoPlay (Autoodtwarzanie).
  • Jeśli połączenie USB nie jest rozpoznawane lub nie pojawia się okno Autoodtwarzanie, istnieje możliwość diagnozowania i rozwiązywania problemu .
 5. W oknie Autoodtwarzanie kliknij opcję Importuj obrazy i wideo przy użyciu: System Windows.
 6. W wyświetlonym oknie Importowanie obrazów i wideo kliknij opcję Ustawienia importowania.
 7. W oknie Ustawienia importowania wskaż miejsce w komputerze, do którego chcesz kopiować pliki ze zdjęciami i filmami.
  • Kliknij przycisk Przeglądaj w wierszu Importuj obrazy do, po czym wybierz żądany folder (na przykład Moje obrazy).
  • Kliknij przycisk Przeglądaj w wierszu Importuj wideo do, po czym wybierz żądany folder (na przykład Moje wideo).
 8. Kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Importuj obrazy i wideo.
 10. Kliknij przycisk Importuj.