Identyfikator artykułu : 00169970 / Ostatnia modyfikacja : 25.10.2018Drukowanie

Jak za pomocą programu Image Capture przesyłać obrazy do komputera z systemem operacyjnym Apple Mac OS X.

  Poniższe czynności pozwolą skopiować obrazy z aparatu do komputera. Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu aparatu, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  1. Włącz komputer.
  2. Włącz aparat.
  3. Włóż do aparatu nośnik zawierający obrazy.
  4. Zmień ustawienie Połączenie USB lub Tryb transmisji w menu aparatu na Normalny, Pam. masowa lub PTP.
  5. Używając przewodu USB dostarczonego z aparatem, podłącz aparat do portu USB komputera.

   WAŻNE:

   • Nie są obsługiwane połączenia przez koncentrator USB lub inne urządzenie USB, takie jak drukarka czy klawiatura. W takim przypadku nie gwarantuje się prawidłowego działania. Aparat należy podłączyć bezpośrednio do portu USB na komputerze.
   • Jeśli komputer nie rozpoznaje połączenia USB, odłącz przewód USB i ponownie wykonaj czynności 4 i 5, wybierając inne ustawienie trybu „Połączenie USB” lub „Tryb transmisji”.

   UWAGA: Program Image Capture powinien uruchomić się automatycznie. W przeciwnym razie należy otworzyć go ręcznie, wykonując następujące czynności:

   1. Na pasku menu programu Finder u góry ekranu komputera kliknij opcję Idź, po czym w wyświetlonym menu kliknij Programy.
   2. W oknie Programy, w prawej kolumnie, kliknij Image Capture.
  6. Na ekranie komputera pojawi się nowe okno. Wykonaj wówczas jedną z następujących czynności:
   • Aby skopiować z aparatu wszystkie obrazy, kliknij przycisk Download All (Pobierz wszystko).
   • Aby skopiować z aparatu tylko niektóre obrazy, kliknij przycisk Download Some (Pobierz niektóre) i wykonaj następujące czynności:
    1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift na klawiaturze komputera.
    2. Trzymając wciśnięty klawisz Shift, klikaj pliki z obrazami, które chcesz przesłać.
    3. Kliknij przycisk Download (Pobierz).