Identyfikator artykułu : 00162723 / Ostatnia modyfikacja : 26.06.2022Drukowanie

Komputer nie nawiązuje połączenia USB z aparatem cyfrowym Sony.

  Przeczytaj ten artykuł, jeśli występują poniższe objawy.

  • Na monitorze aparatu pojawia się prośba o potwierdzenie docelowego miejsca połączenia.
  • Pamięć aparatu nie pojawia się jako Dysk wymienny w grupie Komputer w systemie Windows.
  • Na biurku komputera Mac nie pojawia się ikona NONAME lub Untitled.

   

  Wykonaj poniższe czynności, aby zdiagnozować i usunąć powód, dla którego komputer nie rozpoznaje aparatu cyfrowego Sony podłączonego do portu USB.

  1. Sprawdź przewód USB.
   Sprawdź, czy użyty został przewód USB dostarczony w zestawie z aparatem. Inne przewody, nieprodukowane przez firmę Sony, mogą pozwalać na ładowanie aparatu, ale nie na importowanie obrazów.
   W zależności od modelu na przewodzie dostarczonym w zestawie będzie nadrukowany napis Sony Corp.

   UWAGI:
   • Sony nie gwarantuje działania przewodów USB innych producentów. W razie konieczności użycia przewodu USB innego producenta, spowodowanej na przykład zgubieniem przewodu dostarczonego z aparatem, należy użyć przewodu USB umożliwiającego przesyłanie danych zgodnie ze standardem USB 2.0 lub wyższym. 
   • Należy pamiętać o tym, że pewne przewody umożliwiają wyłącznie ładowanie — nie można ich używać do przesyłania danych.
   • Jeśli aparat jest wyposażony w złącze USB Type-C, w celu szybszego przesyłania danych można użyć przewodu USB Type-C zgodnego z USB 3.1.
   •  Jeśli komputer jest wyposażony wyłącznie w port USB Type-C, należy przygotować nabytą oddzielnie przejściówkę USB zgodną ze standardem USB.

     
  2. Należy sprawdzić ustawienia aparatu.

   Zmień ustawienia opcji Połączenie USBUstawienia USB LUN w następujący sposób:

   UWAGA: wyświetlane informacje i sposób wyboru ustawienia zależą od modelu. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi urządzenia.
   • [Połączenie USB]
    MENU ->  (Ustawienia) -> Połączenie USB -> Pam. masowa
   • [Ustawienia USB LUN]
    MENU ->  (Ustawienia) -> Ustawienia USB LUN -> Wiele

    UWAGI:
    • W pewnych przypadkach komputer może nie obsługiwać trybu Wiele. Jeśli nie udaje się nawiązać połączenia, należy zmienić ustawienie na Jeden.
    • Zmiana ustawienia opcji Ustawienia USB LUN na Jeden w pewnych modelach aparatów z dwoma gniazdami na kartę pamięci powoduje, że importować można tylko dane z karty pamięci włożonej do gniazda 1.
   Kiery aparat jest rozpoznawany przez komputer, na monitorze aparatu widać komunikat „TRYB USB Pam. masowa”.


    
  3. Odłącz i z powrotem podłącz przewód USB zgodnie z poniższą procedurą.

   UWAGA: Między złączem USB aparatu a przewodem USB zawsze pozostaje pewien odstęp, nawet po całkowitym wciśnięciu wtyku w złącze.

   1. Odłącz przewód USB od aparatu i komputera.
   2. Wyłącz aparat i włącz go na nowo.
   3. Z powrotem podłącz przewód USB do aparatu, a następnie do komputera.
   4. Jeśli po wykonaniu tych czynności komputer nadal nie rozpoznaje aparatu, sprawdź następujące możliwości:
    •  Jeśli komputer i aparat są połączone przez koncentrator USB, podłącz przewód USB bezpośrednio do portu USB komputera.
    • Wybierz w komputerze port USB, który wcześniej obsługiwał mysz lub inne urządzenie.
    • Spróbuj podłączać aparat do kolejnych portów USB komputera i sprawdzaj, czy komputer rozpozna aparat.
      
  4. Sprawdź informacje wyświetlane na komputerze.
   • W przypadku programu PlayMemories Home w komputerze z Windows

    Kiedy opisana w czynności 2 opcja Połączenie USB jest ustawiona na MTP, pojawi się komunikat „To use *** with PlayMemories Home, the USB operation mode must be changed. Do you want to continue?” (Aby używać *** z programem PlayMemories Home, trzeba zmienić tryb pracy łącza USB. Kontynuować?”).

    Aby zaimportować dane przy użyciu programu PlayMemories Home, kliknij Yes (Tak). Kliknięcie opcji No (Nie) uniemożliwi importowanie danych przy użyciu programu PlayMemories Home. Identyczny komunikat pojawi się przy kolejnym uruchomieniu programu PlayMemories Home. Kliknij przycisk Yes (Tak).
   • Komputer Mac
    Kiedy komputer rozpozna aparat, na biurku pojawi się ikona NONAME lub Untitled. Jeśli opisana w czynności 2 opcja Ustawienia USB LUN jest ustawiona na Wiele, pojawi się także ikona PMHOME.


     
  5. Sprawdź, czy aparat jest rozpoznawany przez inny komputer.
   Jeśli masz drugi komputer, podłącz aparat do drugiego komputera i sprawdź, czy jest on rozpoznawany.
   Jeśli drugi komputer rozpoznaje aparat, może występować problem z pierwszym komputerem. Porozum się z producentem komputera.
   Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy. 

   

  Sprawdź poniższe powiązane pytania i odpowiedzi.