Identyfikator artykułu : 00169992 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017Drukowanie

Jak bezprzewodowo przesyłać obrazy do urządzenia Apple® z systemem iOS®.

  WAŻNE: Przed wykonywaniem tej procedury należy się upewnić, że w urządzeniu z systemem iOS jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji PlayMemories Mobile (PMM). Można ją pobrać na urządzenie Apple z systemem iOS z serwisu App Store.

  1. Włącz aparat.
  2. Naciśnij przycisk odtwarzania.
  3. Naciśnij przycisk MENU.
  4. Wybierz ikonę Odtwarzanie.
  5. Wybierz opcję Wyś. na smartfonie.
  6. Wybierz jedną z poniższych opcji.

    

   • Ten obraz
   • Wszystkie obr. z tej daty
   • Wszyst. obrazy w urządz.

    

   UWAGA: Po wybraniu żądanego ustawienia na ekranie LCD aparatu pojawiają się nazwa sieci (SSID), hasło i nazwa urządzenia.

  7. W urządzeniu iOS wybierz opcję Ustawienia.
  8. Wybierz opcję Sieci Wi-Fi (Wł.).
  9. Dotknij opcji DIRECT-xxxx:NEX-xxxx wyświetlonej na ekranie urządzenia z systemem iOS.
  10. Wpisz w urządzeniu iOS hasło wyświetlane na ekranie LCD aparatu.
  11. Uruchom aplikację PMM.

   UWAGI:

   • Aplikacja PMM automatycznie łączy się z aparatem.
   • Po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego w aplikacji PMM pojawiają się miniaturki obrazów z wyświetlacza aparatu.
   • Z aparatem nie można równocześnie połączyć kilku urządzeń z uruchomioną aplikacją PMM. Na innych urządzeniach może się pojawiać komunikat Łączenie, ale połączenie nie zostanie nawiązane. Aparat połączy się z urządzeniem, które jako pierwsze skomunikuje się z aplikacją PMM.
  12. Dotykaj miniaturek zdjęć, które chcesz przesłać.
  13. Dotknij opcji Kopiuj.

   WAŻNE: Jeśli dotknięcie opcji Kopiuj nie powoduje zapisania obrazów w urządzeniu z systemem iOS, upewnij się, że zaznaczone jest pole w lewym górnym rogu.

   UWAGA: Po zakończeniu przesyłania pojawi się komunikat sugerujący zakończenie połączenia Wi-Fi w urządzeniu.