Identyfikator artykułu : 00169992 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017

Jak bezprzewodowo przesyłać obrazy do urządzenia Apple® z systemem iOS®.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

WAŻNE: Przed wykonywaniem tej procedury należy się upewnić, że w urządzeniu z systemem iOS jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji PlayMemories Mobile (PMM). Można ją pobrać na urządzenie Apple z systemem iOS z serwisu App Store.

 1. Włącz aparat.
 2. Naciśnij przycisk odtwarzania.
 3. Naciśnij przycisk MENU.
 4. Wybierz ikonę Odtwarzanie.
 5. Wybierz opcję Wyś. na smartfonie.
 6. Wybierz jedną z poniższych opcji.

   

  • Ten obraz
  • Wszystkie obr. z tej daty
  • Wszyst. obrazy w urządz.

   

  UWAGA: Po wybraniu żądanego ustawienia na ekranie LCD aparatu pojawiają się nazwa sieci (SSID), hasło i nazwa urządzenia.

 7. W urządzeniu iOS wybierz opcję Ustawienia.
 8. Wybierz opcję Sieci Wi-Fi (Wł.).
 9. Dotknij opcji DIRECT-xxxx:NEX-xxxx wyświetlonej na ekranie urządzenia z systemem iOS.
 10. Wpisz w urządzeniu iOS hasło wyświetlane na ekranie LCD aparatu.
 11. Uruchom aplikację PMM.

  UWAGI:

  • Aplikacja PMM automatycznie łączy się z aparatem.
  • Po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego w aplikacji PMM pojawiają się miniaturki obrazów z wyświetlacza aparatu.
  • Z aparatem nie można równocześnie połączyć kilku urządzeń z uruchomioną aplikacją PMM. Na innych urządzeniach może się pojawiać komunikat Łączenie, ale połączenie nie zostanie nawiązane. Aparat połączy się z urządzeniem, które jako pierwsze skomunikuje się z aplikacją PMM.
 12. Dotykaj miniaturek zdjęć, które chcesz przesłać.
 13. Dotknij opcji Kopiuj.

  WAŻNE: Jeśli dotknięcie opcji Kopiuj nie powoduje zapisania obrazów w urządzeniu z systemem iOS, upewnij się, że zaznaczone jest pole w lewym górnym rogu.

  UWAGA: Po zakończeniu przesyłania pojawi się komunikat sugerujący zakończenie połączenia Wi-Fi w urządzeniu.