Identyfikator artykułu : 00169987 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017Drukowanie

Jak bezprzewodowo przesyłać obrazy do urządzenia z systemem Android.

  WAŻNE: W urządzeniu mobilnym musi być zainstalowana aplikacja PlayMemories Mobile. Szczegółowe informacje znajdują się na poniższej stronie internetowej.
  Strona pomocy technicznej PlayMemories Mobile: https://www.sony.net/pmm/

  Włącz aparat.

  1. Naciśnij przycisk odtwarzania.
  2. Naciśnij przycisk MENU.
  3. Wybierz ikonę Odtwarzanie.
  4. Wybierz opcję Wyś. na smartfonie.
  5. Wybierz jedną z poniższych opcji.
   • Ten obraz
   • Wszystkie obr. z tej daty
   • Wszyst. obrazy w urządz.

   UWAGA: Po wybraniu żądanego ustawienia na ekranie LCD aparatu pojawiają się nazwa sieci (SSID), hasło i nazwa urządzenia.

  6. Uruchom aplikację PlayMemories Mobile w urządzeniu z systemem Android.

   UWAGI:

   • Nie ma potrzeby konfigurowania punktu dostępowego Wi-Fi w urządzeniu z systemem Android. Wymagane jest tylko włączenie funkcji Wi-Fi.
   • Po uruchomieniu aplikacja PlayMemories Mobile wyświetla nazwę sieci (SSID) aparatu.
  7. Dotknij ikony nazwy SSID aparatu wyświetlanej na ekranie urządzenia z systemem Android.
  8. Wpisz w urządzeniu z systemem Android hasło wyświetlane na ekranie LCD aparatu.

   UWAGI:

   • Po wprowadzeniu hasła na urządzeniu z systemem Android pojawi się komunikat CONNECTING (Łączenie).
   • Po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego w aplikacji pojawiają się miniaturki obrazów z wyświetlacza aparatu.
   • Z aparatem nie można równocześnie połączyć kilku urządzeń z uruchomioną aplikacją. Na innych urządzeniach może się pojawiać komunikat Łączenie, ale połączenie nie zostanie nawiązane. Aparat połączy się tylko z urządzeniem, które jako pierwsze skomunikuje się z aplikacją.
  9. Dotykaj miniaturek zdjęć, które chcesz przesłać.
  10. Dotknij opcji KOPIUJ.

   UWAGA: Po zakończeniu przesyłania aparat automatycznie rozłącza się z urządzeniem z systemem Android.