Identyfikator artykułu : 00169987 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017

Jak bezprzewodowo przesyłać obrazy do urządzenia z systemem Android.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

WAŻNE: W urządzeniu mobilnym musi być zainstalowana aplikacja PlayMemories Mobile. Szczegółowe informacje znajdują się na poniższej stronie internetowej.
Strona pomocy technicznej PlayMemories Mobile: https://www.sony.net/pmm/

Włącz aparat.

 1. Naciśnij przycisk odtwarzania.
 2. Naciśnij przycisk MENU.
 3. Wybierz ikonę Odtwarzanie.
 4. Wybierz opcję Wyś. na smartfonie.
 5. Wybierz jedną z poniższych opcji.
  • Ten obraz
  • Wszystkie obr. z tej daty
  • Wszyst. obrazy w urządz.

  UWAGA: Po wybraniu żądanego ustawienia na ekranie LCD aparatu pojawiają się nazwa sieci (SSID), hasło i nazwa urządzenia.

 6. Uruchom aplikację PlayMemories Mobile w urządzeniu z systemem Android.

  UWAGI:

  • Nie ma potrzeby konfigurowania punktu dostępowego Wi-Fi w urządzeniu z systemem Android. Wymagane jest tylko włączenie funkcji Wi-Fi.
  • Po uruchomieniu aplikacja PlayMemories Mobile wyświetla nazwę sieci (SSID) aparatu.
 7. Dotknij ikony nazwy SSID aparatu wyświetlanej na ekranie urządzenia z systemem Android.
 8. Wpisz w urządzeniu z systemem Android hasło wyświetlane na ekranie LCD aparatu.

  UWAGI:

  • Po wprowadzeniu hasła na urządzeniu z systemem Android pojawi się komunikat CONNECTING (Łączenie).
  • Po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego w aplikacji pojawiają się miniaturki obrazów z wyświetlacza aparatu.
  • Z aparatem nie można równocześnie połączyć kilku urządzeń z uruchomioną aplikacją. Na innych urządzeniach może się pojawiać komunikat Łączenie, ale połączenie nie zostanie nawiązane. Aparat połączy się tylko z urządzeniem, które jako pierwsze skomunikuje się z aplikacją.
 9. Dotykaj miniaturek zdjęć, które chcesz przesłać.
 10. Dotknij opcji KOPIUJ.

  UWAGA: Po zakończeniu przesyłania aparat automatycznie rozłącza się z urządzeniem z systemem Android.