Identyfikator artykułu : 00177920 / Ostatnia modyfikacja : 07.10.2019

Kiedy używam smartfona, nie mogę zmienić wartości kompensacji ekspozycji (PlayMemories Mobile).

    Zdalna zmiana wartości ekspozycji jest możliwa tylko wówczas, gdy pokrętło kompensacji ekspozycji na aparacie znajduje się w położeniu 0.
    Sprawdź ustawienie pokrętła kompensacji ekspozycji na aparacie.