Identyfikator artykułu : 00186155 / Ostatnia modyfikacja : 01.04.2019

Dotknięcie przycisku spustu migawki w aplikacji PlayMemories Mobile nie wywołuje czasami żadnej reakcji.

    W trybie ostrości AF-S aparat może nie wykonać zdjęcia, gdy użytkownik aplikacji PlayMemories Mobile zdejmie palec ze spustu migawki w czasie działania systemu AF.
    Należy spróbować nieco dłużej pozostawić palec na przycisku spustu migawki lub zmienić tryb fotografowania na MF.