Identyfikator artykułu : 00107783 / Ostatnia modyfikacja : 13.04.2018Drukowanie

Jak podłączyć aparat do urządzenia mobilnego, aby skopiować przesłane zdjęcia?

  WAŻNE: Jeśli nie masz jeszcze pobranego i zainstalowanego programu PlayMemories Mobile, musisz najpierw pobrać aplikację na urządzenie mobilne za darmo ze sklepu z aplikacjami.
  1. Włóż do aparatu kartę pamięci ze zdjęciami lub filmami.
  2. Naciśnij przycisk NEXT [Dalej], aby włączyć aparat.
  3. Naciśnij przycisk NEXT [Dalej] kilka razy, aż pojawi się napis SEND [Wyślij].
  4. Naciśnij przycisk ENTER.

   UWAGA: Na chwilę pojawi się komunikat PREP [Przygotowanie], a po nim AWAIT [Oczekiwanie]. Funkcja Wi-Fi jest teraz aktywna i gotowa do nawiązania połączenia z urządzeniem mobilnym.

  5. Połącz się bezprzewodowo z urządzeniem mobilnym.

   Urządzenia mobilne z systemem iOS

   1. Wybierz Settings [Ustawienia], Wi-Fi i wybierz aparat.
   2. Wpisz hasło z naklejki na instrukcji obsługi aparatu.

    UWAGA: Jeśli nie możesz znaleźć hasła, zobacz Gdzie można znaleźć identyfikator SSID i hasło dla aparatu, aby móc połączyć się ze smartfonem poprzez sieć Wi-Fi?

   3. Uruchom program PlayMemories Mobile na urządzeniu mobilnym.
   4. Urządzenie mobilne jest teraz podłączone do aparatu. Możesz kopiować lub przesyłać zdjęcia i filmy.

   Urządzenia mobilne z systemem Android

   1. Uruchom program PlayMemories Mobile na urządzeniu mobilnym i wybierz aparat.
   2. Wpisz hasło z naklejki na instrukcji obsługi aparatu. 

    UWAGA: Jeśli nie możesz znaleźć hasła, zobacz Gdzie można znaleźć identyfikator SSID i hasło dla aparatu, aby móc połączyć się ze smartfonem poprzez sieć Wi-Fi?

   3. Urządzenie mobilne jest teraz podłączone do aparatu. Możesz kopiować lub przesyłać zdjęcia i filmy.