Identyfikator artykułu : 00154800 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017Drukowanie

Czy do zdjęcia można dodać datę?

  UWAGA: jeśli aparat ma funkcję zapisu daty, możesz nałożyć datę bezpośrednio na zdjęcie.

   Obraz  Obraz

  Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować funkcję zapisu daty:

  UWAGA: Poniższe czynności mają charakter przykładowy. Procedura konfigurowania funkcji zapisu daty zależy od modelu aparatu. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi aparatu.

  1. Ustaw tryb robienia zdjęć.
  2. Naciśnij przycisk MENU.
  3. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  4. Wybierz opcję Shooting Settings (Ustawienia rejestrowania).
  5. Wybierz opcję Write Date (Zapisywanie daty).
  6. Wybierz żądany tryb.

  UWAGA:

  • Nie wszystkie aparaty są wyposażone w funkcję zapisu daty. Zajrzyj do danych technicznych swojego aparatu, aby sprawdzić, czy ma tę funkcję.   
  • Jeśli funkcja zapisu daty zostanie włączona, podczas rejestrowania w prawym dolnym rogu ekranu LCD pojawi się znacznik DATE (DATA). Jednak w określonych trybach rejestrowania, które nie mogą nakładać dat na obraz, znacznik DATE (DATA) będzie niewidoczny.
  • Jeśli funkcja zapisu daty zostanie wyłączona, daty zarejestrowania obrazów nie będą zapisywane.
  • Dat nie można rejestrować w następujących sytuacjach:
   • w trybie filmowym;
   • podczas rejestrowania zdjęć w trakcie nagrywania filmów (Dual Rec);
   • podczas wykonywanie zdjęć panoramicznych;
   • w trybie zdjęć seryjnych;
   • w trybie Easy Mode;
   • w trybie rejestrowania w 3D.

  Więcej informacji o ograniczeniach można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.

  • Po zarejestrowaniu zdjęcia z datą usunięcie daty w późniejszym czasie nie będzie możliwe.
  • Jeśli wybierzesz opcję nałożenia dat podczas drukowania, daty zostaną wydrukowane dwukrotnie.
  • Na obraz nie można nałożyć czasu nagrywania.