Identyfikator artykułu : 00154764 / Ostatnia modyfikacja : 19.01.2017

Jak dodać do zdjęcia datę za pomocą oprogramowania PlayMemories Home?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

W tym artykule wyjaśniono, jak dodać informację o dacie poprzez edycję danych zdjęcia.
Informacje na temat dodawania do zdjęcia sygnatury z datą podczas drukowania znajdują się tu:
Jak dodać datę podczas drukowania za pomocą oprogramowania PlayMemories Home w systemie Windows
(zgodność tylko z wersją Windows)

UWAGA:

 • Nie można usunąć sygnatury z datą dodanej do zdjęcia tą metodą.
 • Podczas zapisywania zdjęcia, do którego dodano sygnaturę z datą, wybierz opcję Save As (Zapisz jako), aby pozostawić zdjęcie w oryginalnej postaci.
 • Używając tej metody, nie można dodawać sygnatur z datą do wielu zdjęć jednocześnie.

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać datę do zdjęć za pomocą programu PlayMemories Home:

 1. W sekcji Tools (Narzędzia) programu PlayMemories Home kliknij przycisk Edit/Convert Photos (Edytuj/konwertuj zdjęcia).

  Obraz

 2. Kliknij przycisk Adjust Photos (Dostosuj zdjęcia).

  Obraz

 3. Przeciągnij i upuść zdjęcie po prawej stronie oraz kliknij przycisk Next (Dalej).

  Obraz

 4. Wybierz opcję Insert Date (Wstaw datę).

  Obraz

 5. Określ format, kolor i pozycję daty (opcje Format, Color i Position), a następnie kliknij przycisk OK.

  Obraz

 6. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zastąpić oryginalny plik, lub Save As (Zapisz jako), aby zapisać zdjęcie jako nowy plik.

  Obraz

  UWAGA: aby powrócić do ekranu głównego, kliknij strzałkę w lewo w lewym górnym rogu ekranu.

Więcej informacji na temat korzystania z programu PlayMemories Home można znaleźć na stronie pomocy dotyczącej aplikacji PlayMemories Home.