Identyfikator artykułu : 00140479 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017

Eksportowanie zdjęć i filmów za pomocą oprogramowania PlayMemories Home

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby wyeksportować pliki multimedialne z aparatu za pomocą oprogramowania PlayMemories Home:

 1. Otwórz program PlayMemories Home.
 2. Podłącz aparat lub urządzenie multimedialne do komputera.
 3. W oknie PMH kliknij opcję [Export] (Eksportuj).

  Kliknij [Export] (Eksportuj)

 4. Wybierz miejsce docelowe.

  Wybierz miejsce docelowe

 5. Przeciągnij i upuść po prawej wybrany obraz.

  Przeciągnij i upuść

 6. Kliknij opcję [Next] (Dalej) po przeciągnięciu wybranego obrazu.

  Kliknij [Next] (Dalej)

  UWAGI:

  • Możesz dodać więcej obrazów, przeciągając je na prawą stronę.
  • Możesz zmienić rozmiar eksportowanych zdjęć, klikając opcję [Settings] (Ustawienia), zaznaczając pole wyboru obok opcji [Change image size of photos] (Zmień rozmiar zdjęć) i klikając przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk [Export] (Eksportuj).

  Przycisk [Export] (Eksportuj)

  Eksportowanie

  UWAGI:

  • Podczas eksportowania nie odłączaj aparatu i nie wyjmuj karty pamięci.
  • Nazwa eksportowanych plików zostanie zmieniona na kompatybilną z systemem nagrywania podłączonego aparatu lub karty pamięci.

 8. Kiedy wyświetlone zostanie okno dialogowe [Exporting completed] (Eksportowanie zakończone), kliknij przycisk OK.

  Eksportowanie zakończone