Identyfikator artykułu : 00140479 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2022Drukowanie

Eksportowanie zdjęć i filmów za pomocą oprogramowania PlayMemories Home

  Aby wyeksportować pliki multimedialne z aparatu za pomocą oprogramowania PlayMemories Home:

  1. Otwórz program PlayMemories Home.
  2. Podłącz aparat lub urządzenie multimedialne do komputera.
  3. W oknie PMH kliknij opcję [Export] (Eksportuj).

   Kliknij [Export] (Eksportuj)

  4. Wybierz miejsce docelowe.

   Wybierz miejsce docelowe

  5. Przeciągnij i upuść po prawej wybrany obraz.

   Przeciągnij i upuść

  6. Kliknij opcję [Next] (Dalej) po przeciągnięciu wybranego obrazu.

   Kliknij [Next] (Dalej)

   UWAGI:

   • Możesz dodać więcej obrazów, przeciągając je na prawą stronę.
   • Możesz zmienić rozmiar eksportowanych zdjęć, klikając opcję [Settings] (Ustawienia), zaznaczając pole wyboru obok opcji [Change image size of photos] (Zmień rozmiar zdjęć) i klikając przycisk OK.

  7. Kliknij przycisk [Export] (Eksportuj).

   Przycisk [Export] (Eksportuj)

   Eksportowanie

   UWAGI:

   • Podczas eksportowania nie odłączaj aparatu i nie wyjmuj karty pamięci.
   • Nazwa eksportowanych plików zostanie zmieniona na kompatybilną z systemem nagrywania podłączonego aparatu lub karty pamięci.

  8. Kiedy wyświetlone zostanie okno dialogowe [Exporting completed] (Eksportowanie zakończone), kliknij przycisk OK.

   Eksportowanie zakończone