Identyfikator artykułu : 00154755 / Ostatnia modyfikacja : 11.10.2017

Jak dodać datę podczas drukowania za pomocą oprogramowania PlayMemories Home w systemie Windows

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

UWAGA: upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania PlayMemories Home.

UWAGA: 

 • Wersja na komputery Mac nie obsługuje tej funkcji.
 • Jeśli zdecydujesz się wydrukować sygnaturę z datą na zdjęciu, które już ma dodaną taką sygnaturę, zostanie ona dodana podwójnie.

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać do zdjęcia sygnaturę z datą podczas drukowania go za pomocą oprogramowania PlayMemories Home:

 1. W sekcji Tools (Narzędzia) programu PlayMemories Home kliknij przycisk Print (Drukuj).

  Obraz

 2. Kliknij przycisk Standard Printing (Drukowanie standardowe).

  Obraz

 3. Wybierz zdjęcia, które chcesz wydrukować, a następnie przeciągnij i upuść je do obszaru po prawej stronie.

  Obraz

 4. Kliknij przycisk Next (Dalej).

  Obraz

 5. Zaznacz opcję Print date taken (Wydrukuj z datą).
  Kliknij opcję Advanced Settings... (Ustawienia zaawansowane...), aby określić format, kolor oraz pozycję daty.

  Obraz

 6. Po zakończeniu konfigurowania ustawień w menu Advanced Settings... (Ustawienia zaawansowane...) kliknij przycisk OK.
  W oknie podglądu pojawi się zdjęcie z sygnaturą z datą, zgodnie z wybranymi ustawieniami.

  Obraz

 7. Kliknij przycisk Print (Drukuj).

  Obraz

  Wszystkie wybrane zdjęcia zostaną wydrukowane z sygnaturą z datą w tym samym formacie i kolorze oraz w identycznej pozycji.

  Obraz

  Więcej informacji na temat korzystania z programu PlayMemories Home można znaleźć na stronie pomocy dotyczącej aplikacji PlayMemories Home.