Identyfikator artykułu : 00154755 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2022Drukowanie

Jak dodać datę podczas drukowania za pomocą oprogramowania PlayMemories Home w systemie Windows

  UWAGA: upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania PlayMemories Home.

  UWAGA: 

  • Wersja na komputery Mac nie obsługuje tej funkcji.
  • Jeśli zdecydujesz się wydrukować sygnaturę z datą na zdjęciu, które już ma dodaną taką sygnaturę, zostanie ona dodana podwójnie.

  Wykonaj poniższe czynności, aby dodać do zdjęcia sygnaturę z datą podczas drukowania go za pomocą oprogramowania PlayMemories Home:

  1. W sekcji Tools (Narzędzia) programu PlayMemories Home kliknij przycisk Print (Drukuj).

   Obraz

  2. Kliknij przycisk Standard Printing (Drukowanie standardowe).

   Obraz

  3. Wybierz zdjęcia, które chcesz wydrukować, a następnie przeciągnij i upuść je do obszaru po prawej stronie.

   Obraz

  4. Kliknij przycisk Next (Dalej).

   Obraz

  5. Zaznacz opcję Print date taken (Wydrukuj z datą).
   Kliknij opcję Advanced Settings... (Ustawienia zaawansowane...), aby określić format, kolor oraz pozycję daty.

   Obraz

  6. Po zakończeniu konfigurowania ustawień w menu Advanced Settings... (Ustawienia zaawansowane...) kliknij przycisk OK.
   W oknie podglądu pojawi się zdjęcie z sygnaturą z datą, zgodnie z wybranymi ustawieniami.

   Obraz

  7. Kliknij przycisk Print (Drukuj).

   Obraz

   Wszystkie wybrane zdjęcia zostaną wydrukowane z sygnaturą z datą w tym samym formacie i kolorze oraz w identycznej pozycji.

   Obraz

   Więcej informacji na temat korzystania z programu PlayMemories Home można znaleźć na stronie pomocy dotyczącej aplikacji PlayMemories Home.