Identyfikator artykułu : 00247723 / Ostatnia modyfikacja : 17.07.2020Drukowanie

Brak możliwości użycia funkcji zoomu przyciskami głośności na urządzeniu mobilnym.

    Nie można obsługiwać funkcji zoomu przyciskami głośności na urządzeniu mobilnym.
    W urządzeniu mobilnym należy użyć przycisku zoomu w aplikacji Imaging Edge Mobile (następcy PlayMemories Mobile).
    Informacji o sposobie regulacji zoomu należy szukać w instrukcji obsługi produktu.