Identyfikator artykułu : 00225582 / Ostatnia modyfikacja : 10.04.2019Drukowanie

Na co zwrócić uwagę przy strumieniowej transmisji filmów z użyciem serwisu IBM Cloud Video (Ustream).

  UWAGA: Przed rozpoczęciem strumieniowej transmisji obrazu należy sprawdź, czy skonfigurowane są poniższe elementy.

  • W kamerze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania systemowego.
  • Utworzone zostało konto w serwisie IBM Cloud Video (Ustream).

  Jeśli nie można przesyłać strumieniowo obrazu przy użyciu serwisu IBM Cloud Video (Ustream), należy zweryfikować poniższe punkty.

  • Prawidłowe ustawienie daty i godziny w kamerze.
  • Stabilne połączenie bezprzewodowe.

  Kamery Handycam:

  • W kamerze musi być poprawnie zarejestrowany punkt dostępu.
  • W programie PlayMemories Home, w narzędziu Network Settings Tool (Narzędzie ustawień sieciowych) muszą być prawidłowo skonfigurowane ustawienia z grupy Streaming Services (Usługi strumieniowej transmisji).

  Kamery Action Cam:

  • W programie Action Cam Movie Creator, w narzędziu Network Setting Tool (Narzędzie ustawień sieciowych) muszą być prawidłowo skonfigurowane ustawienia z grupy Wi-Fi.
  • W programie Action Cam Movie Creator, w narzędziu Network Setting Tool (Narzędzie ustawień sieciowych) muszą być prawidłowo skonfigurowane ustawienia z grupy Streaming Services (Usługi strumieniowej transmisji).

   

  UWAGA:

  • W przypadku niskiej jakości połączenia bezprzewodowego strumieniowa transmisja może zostać przerwana. Ponownie rozpocznij strumieniową transmisję w miejscu, w którym łączność bezprzewodowa jest dobra.
  • Podłączanie z użyciem mobilnej sieci Wi-Fi lub smartfona jako punktu dostępu:
   • Sprawdź, czy możesz przesyłać strumieniowo obraz przy użyciu zainstalowanej na smartfonie aplikacji do strumieniowej transmisji obrazu przez Ustream.
   • Zmniejsz odległość między mobilnym routerem Wi-Fi lub smartfonem a tym urządzeniem. W przypadku zbyt dużej odległości strumieniowa transmisja będzie niestabilna.
   • Sprawdź ograniczenia wykorzystania sieci narzucane przez dostawcę usług.

  Szczegółowe informacje o konfigurowaniu procesu transmisji na żywo są podane na następującej stronie www:
  https://www.sony.net/guide/nst/