Identyfikator artykułu : 00274202 / Ostatnia modyfikacja : 20.03.2023Drukowanie

Jak używać aparatu α lub DSC do strumieniowej transmisji na żywo z użyciem funkcji przesyłania strumieniowego USB

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Funkcja przesyłania strumieniowego USB dostępna jest w wybranych aparatach i rozszerza możliwości strumieniowej transmisji obrazu i dźwięku na żywo. Informacji o zgodności należy szukać w instrukcji obsługi. Jeśli aparat nie ma funkcji przesyłania strumieniowego USB, rozważ użycie portu USB i programu Imaging Edge Webcam lub łącza HDMI.

  Przed rozpoczęciem

  • Zaktualizuj wewnętrzne oprogramowanie aparatu do najnowszej wersji.
  • Potrzebny będzie dostarczony przewód USB lub jego odpowiednik.
  • W przypadku włączenia aparatu z podłączonym przewodem USB przesyłanie strumieniowe USB nie rozpocznie się. Odłącz przewód USB, włącz przesyłanie strumieniowe USB i z powrotem podłącz przewód.
  • Przed włączeniem nagrywania filmu wybierz odpowiednie ustawienia nagrywania filmu (ostrość, ekspozycję itp.), ponieważ mają one zastosowanie do obrazu w streamingu na żywo.
  • Podczas przesyłania strumieniowego USB źródłem zasilania aparatu jest komputer. Jeśli chcesz oszczędzać energię w komputerze, zmień w aparacie ustawienie Zasilanie USB na Wył.

  Jak skonfigurować funkcję przesyłania strumieniowego USB w aparacie

  1. Przełącz aparat w tryb nagrywania filmu i ustaw żądaną ekspozycję, ostrość itp.
  2. Włącz w aparacie funkcję Przes. strum. USB:
   • Zapoznaj się z sekcją Strumieniowe przesyłanie na żywo obrazu i dźwięku (Przes. strum. USB)Przewodniku pomocniczym aparatu.
  3. Podłącz aparat do komputera lub innego urządzenia dostarczonym przewodem USB lub jego odpowiednikiem.
  4. Rozpocznij przesyłanie strumieniowe w serwisie do strumieniowego przesyłania na żywo lub konferencji internetowych i wybierz odpowiednie ustawienia obrazu i dźwięku.
  5. Aby zakończyć przesyłanie strumieniowe USB, wykonaj jedną z następujących czynności, odpowiednio do posiadanego aparatu:
   • Naciśnij przycisk MODE.
   • Naciśnij środek kółka sterującego.
   • Wyłącz aparat.
   • Odłącz przewód USB.

   Aparat powróci do trybu filmu.