Identyfikator artykułu : 00284907 / Ostatnia modyfikacja : 24.09.2023Drukowanie

Czy funkcji strumieniowej transmisji z aparatu/kamery można używać przez dłuższy czas?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli w czasie strumieniowej transmisji przez łącze USB wyładowuje się akumulator aparatu/kamery, może to oznaczać, że opcja Zasilanie USB w aparacie/kamerze jest ustawiona na Wył. lub prąd wyjściowy z portu USB ma natężenie 500 mA. Zalecamy podłączenie aparatu/kamery do portu USB dostarczającego prąd 1500 mA i ustawienie opcji Zasilanie USB w aparacie/kamerze na Wł.

  Uwaga: Kiedy opcja Zasilanie USB jest ustawiona na Wł., podczas strumieniowych transmisji USB aparat/kamera czerpie zasilanie z zewnętrznego źródła (np. komputera).

  Jeśli chcesz prowadzić transmisję strumieniową przez dłuższy czas, spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Przed rozpoczęciem transmisji strumieniowej całkowicie naładuj akumulator aparatu/kamery.
  • Ustaw opcję Zasilanie USB na Wł. (Źródłem zasilania aparatu/kamery będzie komputer itp.)
  • Użyj portu USB dostarczającego prąd wyjściowy 1500 mA.