Identyfikator artykułu : 00147191 / Ostatnia modyfikacja : 07.07.2020Drukowanie

Jak skonfigurować smartfona jako hotspot do transmisji strumieniowej?

  Aby użyć smartfona jako hotspota, należy wykonać następujące czynności:

  1. Uruchom Network Setting Tool (Narzędzie konfiguracji sieci).
   • W przypadku kamer Handycam

    1. Uruchom oprogramowanie PlayMemories Home w komputerze.
    2. Podłącz kamerę i włącz jej zasilanie.
    3. Kliknij opcję Tool (Narzędzie).
    4. Kliknij opcję Network Setting Tool (Narzędzie konfiguracji sieci).
   • W przypadku kamer Action Cam

    1. Uruchom oprogramowanie ActionCam Movie Creator w komputerze.
    2. Podłącz kamerę i włącz jej zasilanie.
    3. Kliknij opcję Camera Settings (Ustawienia kamery).

     Camera Settings (Ustawienia kamery)

    4. W obszarze Camera Settings (Ustawienia kamery) kliknij opcję Camera Settings for Live Streaming (Ustawienia kamery do transmisji strumieniowej na żywo).

     Camera Settings for Live Streaming (Ustawienia kamery do transmisji strumieniowej na żywo)

  2. Na ekranie Network Setting Tool (Narzędzie konfiguracji sieci) kliknij opcję Next (Dalej).

   Ekran Network Setting Tool (Narzędzie konfiguracji sieci)

  3. W obszarze Streaming Services (Usługi transmisji strumieniowej) kliknij opcję Connect (Połącz).

   Streaming Services (Usługi transmisji strumieniowej)


   UWAGI: W przypadku kamer Action Cam wprowadź odpowiednie wartości w polach Network name (SSID) (Nazwa sieci (SSID)) i Password (Hasło) dla smartfona, a następnie skonfiguruj ustawienia w obszarze Streaming Services (Usługi transmisji strumieniowej).

   • Włącz funkcję hotspota w telefonie.
   • Aby automatycznie skonfigurować ustawienie Network name (Nazwa sieci), kliknij opcję Choose (Wybierz), a następnie wybierz nazwę sieci smartfona z listy.
   • Network name (Nazwa sieci)

  4. Wprowadź szczegóły konta Ustream, kliknij opcję Login (Logowanie), a następnie kliknij opcję Allow (Zezwalaj).

   Konto Ustream

   Allow (Zezwalaj)

  5. Prześlij ustawienia do kamery. Kliknij opcję Transfer to camera (Prześlij do kamery).

   Transfer to camera (Prześlij do kamery)

   UWAGA: Konto Ustream nie obsługuje rozdzielczości 640 × 360.

  6. Na ekranie Transfer the updated settings to the camera now? (Przesłać teraz zaktualizowane ustawienia do kamery?) i Transfer completed (Przesyłanie zakończone) kliknij przycisk OK.

   Transfer the updated settings to the camera now? (Przesłać teraz zaktualizowane ustawienia do kamery?)

   Transfer completed (Przesyłanie zakończone)

  7. Bezpiecznie odłącz kamerę od komputera.
  8. Aby rozpocząć transmisję strumieniową:

   1. W MENU kamery wybierz opcję Wireless (Bezprzewodowa).
   2. Wybierz opcję Live Streaming (Transmisja strumieniowa na żywo).
   3. Naciśnij przycisk Record (Nagrywanie), aby rozpocząć/zatrzymać transmisję strumieniową.

   UWAGI: W przypadku kamer Action Cam przejdź do ekranu LIVE (Na żywo), naciskając przycisk NEXT (Dalej), a następnie naciśnij przycisk Record (Nagrywanie), aby rozpocząć/zatrzymać transmisję strumieniową.

   • Kamera rozpocznie wyszukiwanie hotspota w smartfonie, a na wyświetlaczu będzie migał komunikat PREP (Przygotowywanie).
   • Wykrycie kamery przez smartfona może chwilę potrwać. Po wykryciu kamery połączenie zostanie nawiązane, a na ekranie pojawi się komunikat ONAIR (Przesyłanie).

  W przypadku błędu braku punktu dostępu (NO AP) (Brak AP) spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Zresetuj urządzenie.
  • Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe punktu dostępu/routera.
  • Spróbuj skorzystać z innego punktu dostępu/routera.
  • Upewnij się, że ustawienia daty i godziny w kamerze są prawidłowe.
  • Wprowadź informacje dotyczące konta usług transmisji strumieniowej SNS oraz ustawienia samej transmisji strumieniowej.
  • UWAGA: Skonfigurowanie ustawień SNS umożliwia zamieszczanie komentarzy za pośrednictwem sieci społecznościowych po rozpoczęciu transmisji strumieniowej.

    • Ustawienia sieciowe dla Twittera lub Facebooka.
    • Zamieszczane komentarze.