Identyfikator artykułu : 00135825 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2022Drukowanie

Jak przycinać filmy przy użyciu programu PlayMemories Home?

  Przed wykonaniem poniższych czynności zalecamy aktualizację programu PlayMemories Home w wersji na system Windows lub Mac OS do najnowszej wersji.

  1. W oknie programu PlayMemories Home kliknij przycisk Obraz Tools (Narzędzia).
  2. W menu Tools (Narzędzia) kliknij opcję Edit/Convert Videos (Edytuj/konwertuj wideo), a następnie Trim Videos (Przytnij wideo).
  3. Wskaż film, który chcesz przyciąć, przeciągnij go i upuść na obszar po prawej stronie, a następnie kliknij Next (Dalej).
  4. W oknie Video Trimming (Przycinanie wideo) kliknij przycisk Play (Odtwarzanie), aby odtworzyć film.
  5. Kliknij opcję Set IN Point (Ustaw punkt IN) w miejscu, w którym ma się zaczynać przycięty film.
  6. Kliknij opcję Set OUT Point (Ustaw punkt OUT) w miejscu, w którym ma się kończyć przycięty film.
  7. Kliknij przycisk Save Edited Video (Zapisz edytowane wideo).
  8. W oknie Save Video (Zapisz wideo) kliknij przycisk Save (Zapisz).