Identyfikator artykułu : 00225472 / Ostatnia modyfikacja : 10.04.2019Drukowanie

Jak skopiować film DV lub Digital8 do komputera z systemem Windows 7 lub 8 przy użyciu programu Windows Live Movie Maker

  Jeśli chcesz przenieść wideo w formacie DV/D8 na komputer z systemem Windows 7, możesz to zrobić za pomocą programu Galeria fotografii usługi Windows Live. Po nagraniu wideo na komputerze, możesz je edytować w programie Windows Live Movie Maker i udostępnić rodzinie oraz znajomym.

   Ważne uwagi

  1. Windows Movie Maker nie jest elementem systemu Windows 7, ale można go pobrać bezpłatnie z witryny Windows Live Essentials.
  2. Wideo nie można pobrać bezpośrednio z kamery analogowej (np. Video8 lub Hi8) do komputera za pomocą Galerii fotografii usługi Windows Live. Aby to zrobić, należy mieć zainstalowane w komputerze analogowe urządzenie do przechwytywania obrazu. Urządzenia te przetwarzają analogowy sygnał audio i wideo ze źródła zewnętrznego do formatu cyfrowego, który komputer może importować. Sony nie oferuje tego rodzaju platformy do przechwytywania sygnału analogowego, dlatego zalecamy, aby sprawdzić dostępność odpowiedniego oprogramowania u dostawców zewnętrznych.

  Co będzie potrzebne:

  Przed rozpoczęciem sprawdź listę  potrzebnych elementów:
  • Komputer z systemem Windows 7 lub Windows Vista
  • Oprogramowanie Galeria fotografii usługi Windows Live i Windows Live Movie Maker
  • Windows Live Movie Maker i Galeria fotografii usługi Windows Live są elementami pakietu Windows Live Essentials, który można pobrać bezpłatnie z witryny Windows Live Essentials.
  • Kamera DV lub D8.
  • Kabel FireWire (znany także pod nazwami IEEE 1394 lub i.LINK).
  • Port FireWire na komputerze.

   Jeżeli komputer nie jest oryginalnie wyposażony w port IEEE 1394, można skorzystać z wielu rozwiązań dostępnych powszechnie na rynku, np. w formie dodatkowych kart PCI (w przypadku komputerów stacjonarnych) lub PCMCIA (do komputerów przenośnych wyposażonych w gniazdo PCMCIA).

  Krok 1: Podłącz kamerę DV/D8 do komputera

  Aby podłączyć kamerę DV/D8 do komputera, konieczny będzie kabel FireWire.
  Kable FireWire są także znane pod nazwami IEEE 1394 i i.LINK
   
  UWAGA: Złącze FireWire występuje w dwóch różnych wersjach: 6-stykowej i 4-stykowej. Kamery są zawsze wyposażone w wyjście 4-stykowe, ale w komputerach montuje się obie wersje końcówek, dlatego należy się upewnić, jakie wejście jest zainstalowane w danym komputerze i odpowiednio dobrać kabel FireWire (4-stykowe/4-stykowe lub 4-stykowe/6-stykowe w zależności od komputera).
   
  Aby podłączyć kamerę DV/D8 do komputera za pomocą kabla FireWire
  1. Wyłącz kamerę DV/D8.
  2. Podłącz jedną końcówkę kabla FireWire do odpowiedniego portu w kamerze DV/D8.
  3. Podłącz drugą końcówkę kabla FireWire do odpowiedniego portu w komputerze.

  Krok 2: Przełączanie sterownika IEEE 1394 (FireWire)

  Po podłączeniu kamery należy sprawdź, czy w systemie Windows 7 został wybrany odpowiedni sterownik IEEE 1394.
  System Windows 7 jest wyposażony w dwa sterowniki IEEE 1394: nowy i stary. W celu nagrywania wideo należy używać starszej wersji sterownika. Bardzo prawdopodobne, że trzeba będzie wymienić nowszy sterownik 1394 na starszą wersję dostępną w systemie Windows 7.

  Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje instalacji starego sterownika:

  1. Kliknij Start
  2. Następnie kliknij Panel sterowania
  3. Kliknij opcję Menedżer urządzeń
   UWAGA: Jeśli nie widzisz Menedżera urządzeń, kliknij Wyświetl według: Kategoria w górnym prawym rogu okna Panelu sterowania. Następnie kliknij Duże ikony. Powinna być widoczna lista elementów dostępnych w Panelu sterowania. Kliknij Menedżer urządzeń.
  4. W oknie Menedżera urządzeń przejrzyj listę, znajdź pozycję Kontrolery hosta magistrali IEEE 1394 i dwukrotnie ją kliknij.
   Powinna się wyświetlić informacja podobna do Kontroler hosta 1394 zgodny z OHCI
   UWAGA: Jeśli za tą nazwą jest widoczny napis Starsza wersja, oznacza to, że ustawiony jest odpowiedni sterownik i możesz wyjść z menu.
  5. Następnie dwukrotnie kliknij Kontroler hosta 1394 zgodny z OHCI
   Pojawi się okno Właściwości: Kontroler hosta 1394 zgodny z OHCI
  6. Kliknij kartę Sterownik i na dole w okienku kliknij Zaktualizuj sterownik
  7. Wybierz Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika, a następnie wybierz Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze. Zostanie wyświetlona lista sterowników.
  8. Kliknij Kontroler hosta 1394 zgodny z OHCI (Starsza wersja), a następnie kliknij Dalej
   UWAGA: pamiętaj o wybraniu sterownika z napisem Starsza wersja!
   Zostanie zainstalowany sterownik Kontroler hosta 1394 zgodny z OHCI (Starsza wersja) i wyświetli się komunikat System Windows pomyślnie zaktualizował oprogramowanie sterownika.
  9. Kliknij przycisk Zamknij i zamknij wszystkie pozostałe okna.
  10. Ponownie uruchom komputer.
  Teraz możesz już importować filmy przez port FireWire na komputer.

  UWAGA: Jeśli po przełączeniu sterownika na ten opisany jako Starsza wersja nadal nie możesz importować filmów, możliwe, że problem dotyczy sprzętu. Może to być problem z portem FireWire kamery, komputera lub z uszkodzonym kablem.

  Krok 3: Importowanie filmu na komputer

  Po podłączeniu wszystkich elementów możesz rozpocząć importowanie filmów z kamery DV/D8.
  Aby zaimportować film na komputer
  1. Włącz kamerę i włóż taśmę wideo, którą chcesz nagrać.
  2. W kamerze wybierz tryb odtwarzania.
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • W przypadku wyświetlenia okna dialogowego Autoplay [Autoodtwarzanie] po włączeniu kamery kliknij Import video using Windows Live Photo Gallery [Importuj filmy za pomocą aplikacji Galeria fotografii usługi Windows Live].
   • Jeśli zamiast tego otwiera się opcja Import Video [Importuj film], przejdź do następnego kroku.
  4. Na stronie importowania wideo wykonaj czynności opisane poniżej i kliknij Next [Dalej]:
   • W polu Name [Nazwa] wpisz nazwę nowego pliku wideo.
   • Kliknij Choose the parts of the video to import [Wybierz części filmu do importowania].
  5. Za pomocą przycisków sterujących w kamerze (lub na pilocie kamery) przewiń taśmę do momentu, od którego film będzie importowany, a następnie naciśnij przycisk PLAY [Odtwarzanie], aby rozpocząć odtwarzanie zawartości kasety.
  6. Na stronie z opisem Use the camcorder controls to find the scene you want, and click Import [Użyj przycisków sterujących kamery, aby znaleźć żądaną scenę i kliknij przycisk Importuj] kliknij przycisk Import [Importuj].
  7. Aby zakończyć importowanie filmu, kliknij przycisk Stop.
  8. Powtórz kroki od 5 do 7 dla każdej części filmu do zaimportowania.
  9. Po zakończeniu importowania filmu kliknij Finish [Zakończ].
   Zaimportowany film zostanie zapisany jako jeden plik wideo i wyświetli się w Galerii fotografii usługi Windows Live.
  10. Aby dodać filmy do programu Windows Live Movie Maker w celu ich edycji, kliknij plik wideo w programie Galeria fotografii usługi Windows Live, kliknij przycisk Utwórz, a następnie kliknij Utwórz film.
  UWAGA: Film można też importować bezpośrednio z programu Windows Live Movie Maker bez korzystania z Galerii fotografii usługi Windows Live. Po podłączeniu wszystkich elementów w programie Windows Live Movie Maker, kliknij przycisk Movie Maker [Kreator filmów], a następnie kliknij opcję Import from device [Importuj z urządzenia].

  UWAGA: Może się zdarzyć, że czasem (np. po instalacji aktualizacji) system Windows 7 z powrotem przełączy się na pierwotny sterownik Kontroler hosta 1394 zgodny z OHCI. Jeśli zaobserwujesz, że urządzenie IEEE 1394 powoli przesyła pliki lub przestało być rozpoznawane przez komputer, powtórz powyższe kroki i ponownie zainstaluj sterownik opisany jako Starsza wersja.