Identyfikator artykułu : 00168284 / Ostatnia modyfikacja : 30.01.2024Drukowanie

Czym różnią się łącza i.LINK®, IEEE1394 i magistrala szeregowa Apple® FireWire®?

    Terminy te są synonimami określającymi ten sam rodzaj łącza. Termin i.LINK jest używany przez firmę Sony do opisu łącza IEEE1394. Termin „magistrala szeregowa Apple FireWire” jest używany do opisu łącza IEEE1394 przez firmę Apple Computer Inc.