Identyfikator artykułu : 00163112 / Ostatnia modyfikacja : 02.02.2021

Nie można nawiązać połączenia Wi-Fi między kamerą a smartfonem

  Wykonaj następujące czynności:

  UWAGA: Do połączenia kamery ze smartfonem(*) przez sieć Wi-Fi konieczna jest dedykowana aplikacja Imaging Edge Mobile (następca PlayMemories Mobile). 
  * Smartfon/tablet z systemem Android lub iPhone/iPad

  1. Należy użyć najnowszej wersji aplikacji i oprogramowania systemowego kamery.
   Najnowszą wersję aplikacji można znaleźć tutaj. Strona pobierania Imaging Edge Mobile
   Szczegółowych informacji o oprogramowaniu systemowym kamery należy szukać na stronie pomocy technicznej dla odpowiedniego produktu.
  2. Wyłącz kamerę i smartfon.
  3. Wyjmij z kamery akumulator i kartę pamięci, po czym włóż je z powrotem.
   UWAGA:
   • Jeśli do kamery nie jest prawidłowo włożona karta pamięci umożliwiająca zapis, nawiązanie połączenia z kamerą przez łącze Wi-Fi może okazać się niemożliwe.
   • Przed wkładaniem karty pamięci zweryfikuj kierunek wkładania i przednią/tylną stronę.
  4. Włącz kamerę i smartfon.
  5. Sprawdź na ekranie LCD kamery i smartfona, czy włączona jest sieć Wi-Fi. Kiedy sieć Wi-Fi jest włączona, na ekranie widać oznaczenie Wi-Fi.
   UWAGA: Kiedy na ekranie LCD widać symbol samolotu, włączony jest tryb samolotowy. Nie można wówczas nawiązać połączenia Wi-Fi. Najpierw trzeba wyłączyć tryb samolotowy. Szczegółowych informacji o sposobie postępowania należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia.
  6. Uruchom aplikację Imaging Edge Mobile zainstalowaną na smartfonie. Informacje o konfigurowaniu i obsłudze aplikacji zawiera następujący artykuł: 
   Imaging Edge Mobile > Jak używać
   UWAGA: Jeśli używasz telefonu iPhone, dotknij opcji Ustawienia, aby włączyć Wi-Fi. Następne wybierz nazwę sieci (SSID) kamery, nawiąż łączność Wi-Fi z kamerą i włącz aplikację Imaging Edge Mobile.
  7. Kamera może pozwalać na wybór ustawienia Single connection (Połączenie pojedyncze — do łączenia smartfona z jedną kamerą) lub Multi connection (Połączenie wielokrotne — do łączenia smartfona z wieloma kamerami).
   Wykonaj poniższe czynności i sprawdź, czy w kamerze wybrane jest odpowiednie ustawienie.
   • połączenie pojedyncze

    • FDR-X3000 / FDR-X1000V / HDR-AS300/ HDR-AS200V / HDR-AS100V / HDR-AS50 / HDR-AS30V / HDR-AS20
     Opcja Wi-Fi w menu SETUP kamery jest ustawiona na ON.
    • HDR-AZ1
     Jeśli na wyświetlaczu kamery nie jest wyświetlany symbol Wi-Fi albo nad symbolem tym widoczny jest prostokąt, naciskaj przycisk Wi-Fi, aż wyświetlany będzie sam symbol Wi-Fi.
   • Połączenie wielokrotne
    UWAGA: FDR-X3000 / FDR-X1000V / HDR-AS300 / HDR-AS200V / HDR-AS50 only
    Dalszych informacji należy szukać w następującym artykule: Sterowanie wieloma kamerami (Action Cam)
  8. Przywróć fabryczne ustawienie kamery i sprawdź, czy nastąpiła poprawa. Szczegółowych informacji o sposobie postępowania należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia.