Identyfikator artykułu : 00073815 / Ostatnia modyfikacja : 07.03.2014

Gdzie można znaleźć identyfikator SSID i hasło dla aparatu, aby móc połączyć się ze smartfonem poprzez sieć Wi-Fi?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Odczytać informacje z etykiety
Identyfikator SSID i hasło są wydrukowane na etykiecie naklejonej na instrukcji obsługi dostarczonej wraz z aparatem (w przypadku modeli HDR-AS) lub w samym aparacie, na wewnętrznej stronie pokrywy komory akumulatora (w przypadku modeli DSC-QX).

Odnaleźć informacje w komputerze

W przypadku problemów ze znalezieniem wspomnianej etykiety identyfikator SSID i hasło można odszukać, wykonując poniższe czynności:

Podłączyć aparat do komputera za pomocą kabla USB i włączyć zasilanie.

Następne czynności będą różniły się w zależności od systemu operacyjnego (OS). Poniżej podano sposób postępowania dla różnych systemów operacyjnych komputera.

System operacyjny Windows®:

1. Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać opcję Computer [Komputer].

2. W oknie Computer [Komputer] kliknąć opcję PMHOME. Następnie kliknąć folder INFO i plik WIFI_INF.TXT.

3. Identyfikator SSID i hasło dla aparatu zostaną wyświetlone na ekranie.

System operacyjny Apple® Mac OS® X:

1. Kliknąć przycisk Go [Przejdź], a następnie wybrać opcję Computer [Komputer].

2. W oknie Computer [Komputer] kliknąć opcję PMHOME. Następnie kliknąć folder INFO i plik WIFI_INF.TXT.

3. Identyfikator SSID i hasło dla aparatu zostaną wyświetlone na ekranie.