Identyfikator artykułu : 00078223 / Ostatnia modyfikacja : 11.08.2020Drukowanie

Jak można przesłać filmy i obrazy bezprzewodowo na smartfona.

  WAŻNE:
  • Konieczny jest adapter bezprzewodowy ADP-WL1M i aplikacja PlayMemories Mobile.
  • Aplikacja PlayMemories Mobile musi być zainstalowana na urządzeniu mobilnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie wsparcia technicznego aplikacji PlayMemories Mobile:

  https://www.sony.net/pmm/

  1. Na kamerze nacisnąć przycisk PLAY [Odtwarzaj].
  2. Na ekranie LCD kamery nacisnąć pozycję MENU.
  3. Nacisnąć pozycję EDIT/COPY [Edytuj/Kopiuj].
  4. Nacisnąć pozycję Send to Smartphone [Wyślij do smartfona].
  5. Nacisnąć pozycję Select on this device [Wybierz na tym urządzeniu].
  6. Zaznaczyć typ materiałów, które mają zostać przesłane: MOVIE [Film] lub PHOTO [Zdjęcia].
  7. Zaznaczyć materiały, które mają zostać przesłane.

   UWAGA: Każdy wybrany obraz oznaczany jest znakiem zaznaczenia.
  8. Dotknąć przycisku OK.

   UWAGA: Na ekranie LCD kamery pojawią się pozycje: identyfikator SSID i PASSWORD [Hasło].
  9. Na smartfonie uruchomić aplikację PlayMemories Mobile.
  10. W aplikacji PlayMemories Mobile wybrać identyfikator SSID kamery.
  11. Wpisać hasło kamery.

   UWAGA: Między smartfonem a kamerą nawiązane zostanie połączenie.
  12. Wybrać pozycję Copy [Kopiuj].