Identyfikator artykułu : 00078223 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2014

Jak można przesłać filmy i obrazy bezprzewodowo na smartfona.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

WAŻNE:
 • Konieczny jest adapter bezprzewodowy ADP-WL1M i aplikacja PlayMemories Mobile.
 • Aplikacja PlayMemories Mobile musi być zainstalowana na urządzeniu mobilnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie wsparcia technicznego aplikacji PlayMemories Mobile:

https://www.sony.net/pmm/

 1. Na kamerze nacisnąć przycisk PLAY [Odtwarzaj].
 2. Na ekranie LCD kamery nacisnąć pozycję MENU.
 3. Nacisnąć pozycję EDIT/COPY [Edytuj/Kopiuj].
 4. Nacisnąć pozycję Send to Smartphone [Wyślij do smartfona].
 5. Nacisnąć pozycję Select on this device [Wybierz na tym urządzeniu].
 6. Zaznaczyć typ materiałów, które mają zostać przesłane: MOVIE [Film] lub PHOTO [Zdjęcia].
 7. Zaznaczyć materiały, które mają zostać przesłane.

  UWAGA: Każdy wybrany obraz oznaczany jest znakiem zaznaczenia.
 8. Dotknąć przycisku OK.

  UWAGA: Na ekranie LCD kamery pojawią się pozycje: identyfikator SSID i PASSWORD [Hasło].
 9. Na smartfonie uruchomić aplikację PlayMemories Mobile.
 10. W aplikacji PlayMemories Mobile wybrać identyfikator SSID kamery.
 11. Wpisać hasło kamery.

  UWAGA: Między smartfonem a kamerą nawiązane zostanie połączenie.
 12. Wybrać pozycję Copy [Kopiuj].