Identyfikator artykułu : 00238859 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2020Drukowanie

Na ekranie telewizora pojawia się komunikat „The system has encountered an error, please contact Sony.” (W systemie wystąpił błąd, prosimy o skontaktowanie się z Sony.).

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Jeśli pojawia się komunikat „Error: The system has encountered an error. Please contact Sony” (Błąd: w systemie wystąpił błąd, prosimy o skontaktowanie się z Sony.), wykonaj resetowanie przez odłączenie zasilania.