Identyfikator artykułu : 00107088 / Ostatnia modyfikacja : 01.06.2020Drukowanie

Aparat nie włącza się.

  Aby sprawdzić czy aparat włącza się, wykonaj następujące czynności.

  1. Upewnij się, że akumulator jest wystarczająco naładowany.
   Jeśli akumulator jest rozładowany, na przykład po zakupie lub jeśli nie był dawno ładowany, naładuj go odpowiednio.

   UWAGA: Akumulator samoczynnie powoli się rozładowuje, nawet jeśli nie jest używany.

  2. Sprawdź, czy styki akumulatora lub ładowarki nie są zanieczyszczone.
   Przykłady zanieczyszczonych styków (akumulator NP-BD1)

   image
   [A] Odciski palców na stykach
   [B] Ciała obce na stykach
   [C] Przykład: Czyste styki

   UWAGA: Uważaj, aby nie dotykać styków akumulatora rękami lub metalowymi przedmiotami.

  3. Upewnij się, że akumulator jest umieszczony w aparacie odpowiednią stroną.

   Korzystając z poniższego rysunku sprawdź, jak prawidłowo włożyć akumulator.

   Obraz
   Włóż akumulator w taki sposób, aby jego styki złączyły się ze stykami aparatu.

   UWAGI:
   • Po włożeniu akumulatora może upłynąć chwila, zanim aparat się włączy. Dzieje się tak, ponieważ sprawdzany jest stan aparatu. Nie oznacza to, że urządzenie jest uszkodzone.
   • Jeśli akumulator został rozładowany, naładuj go i spróbuj ponownie.

  4. Upewnij się, że akumulator został wyprodukowany przez firmę Sony.

   Należy używać oryginalnych akumulatorów, ładowarek i zasilaczy firmy Sony. Stosowanie zamienników innych firm może spowodować awarię.

   UWAGA: Niektóre podrobione produkty mogą wyglądać bardzo podobnie do oryginalnych akumulatorów firmy Sony. Niektóre podrobione produkty nie są wyposażone w urządzenia zabezpieczające, spełniające wymagania jakościowe w zakresie wysokiej wydajności i długiego czasu użytkowania. Stosowanie takich akumulatorów może powodować wypadki lub awarie wiążące się z wybuchem pożaru, rozerwaniem itp.
   Dlatego ze względów bezpieczeństwa, zalecamy używanie w kamerach i aparatach cyfrowych firmy Sony wyłącznie oryginalnych akumulatorów Sony, których jakość możemy kontrolować. Należy pamiętać, że firma Sony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wypadki lub awarie występujące z powodu stosowania podrobionych akumulatorów.

  5. Wymień akumulator i sprawdź, czy problemy wciąż występują.

   Jeśli masz taką możliwość, spróbuj użyć innego akumulatora.
   Jeśli po zastosowaniu innego akumulatora występują te same symptomy, mogło dojść do uszkodzenia ładowarki lub aparatu.

  UWAGA: Jeśli aparat uruchamia się, ale występują inne problemy, sprawdź następujące łącza:

  Jeżeli problem nie został rozwiązany, produkt może wymagać naprawy.
  Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z nami.