Identyfikator artykułu : 00107062 / Ostatnia modyfikacja : 10.01.2024Drukowanie

Jak przywrócić fabryczne ustawienia aparatu.

  Można przywrócić ustawienia fabryczne aparatu.

  Proces przywracania ustawień fabrycznych aparatu różni się w zależności od typu i modelu urządzenia. Istnieją trzy metody, w zależności od aparatu:

  WAŻNE: Nie wyłączaj kamery w czasie resetowania.

  UWAGI:

  • Aby określić metodę resetowania lub inicjalizowania aparatu, sprawdź w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z produktem. W instrukcjach opublikowanych w Internecie można łatwo wyszukać słowa „Resetowanie” lub „Inicjalizacja”, aby określić metodę odpowiednią dla posiadanego aparatu.
  • Jeśli używany model współpracuje z serwisem PlayMemories Camera Apps, wykonanie Resetowania lub Inicjalizacji może spowodować odinstalowanie aplikacji pobranych do produktu. Aby ponownie użyć takich aplikacji, trzeba je na nowo zainstalować.
  • Wykonanie Resetowania lub Inicjalizacji nie wpływa na zapisane filmy i fotografie. 
  • Jeśli na wyświetlaczu LCD urządzenia pojawia się kod błędu rozpoczynający się literą C: lub E:, resetowanie może nie rozwiązać problemu.

  Przycisk resetowania na aparacie

  1. Odszukaj przycisk RESET na aparacie.
  2. Używając spiczastego przedmiotu (np. długopisu), na 2–3 sekundy naciśnij przycisk RESET.
  3. Po upływie 2–3 sekund puść przycisk RESET.

  Opcje Initialize (Inicjalizacja) lub Reset (Resetowanie) w menu aparatu

  • Układ menu jest różny w różnych modelach aparatu, dlatego należy sprawdzić w instrukcji obsługi.
  • Menu każdego aparatu powinno jednak zawierać sekcję Reset (Resetowanie) lub Initialize (Inicjalizacja).
  • Niektóre aparaty umożliwiają resetowanie lub inicjalizację różnych opcji, takich jak połączenia bezprzewodowe, ustawienia używane do wykonania ostatniego zdjęcia lub wszystkich ustawień. Sprawdź wszystkie dostępne opcje w instrukcji urządzenia.

  Ręczna procedura resetowania

  Aparaty wyprodukowane przed 2000 rokiem nie są wyposażone w przyciski lub opcje resetowania w menu. Aby zresetować aparat, wykonaj następujące czynności:

  1. Wyłącz aparat.
  2. Wyjmij akumulator.
  3. Wyjmij litową baterię pastylkową.
  4. Pozostaw aparat bez zasilania przez 30 sekund.
  5. Włóż ponownie litową baterię pastylkową.
  6. Ponownie włóż akumulator.
  7. Włącz aparat.

  UWAGA: W przypadku urządzeń z wbudowanym akumulatorem, które nie są wyposażone w przycisk resetowania, przytrzymanie przycisku zasilania przez maks. 30 sekund może w niektórych przypadkach spowodować inicjalizację lub zresetowanie.

  UWAGI:

  • W przypadku urządzeń z wbudowanym akumulatorem, które nie są wyposażone w przycisk resetowania, inicjalizację lub resetowanie można niekiedy wykonać, trzymając wciśnięty przycisk zasilania przez maksymalnie 30 sekund.
  • Istnieje też inny sposób, aby przywrócić ustawienia fabryczne kamery  .

  Jeśli w aparacie występuje problem, którego nie udaje się usunąć przez wykonanie opisanej powyżej, odpowiedniej procedury resetowania lub inicjalizacji, może być konieczne oddanie urządzenia do serwisu. W takim przypadku prosimy o kontakt.