Identyfikator artykułu : 00203280 / Ostatnia modyfikacja : 17.10.2023Drukowanie

Kiedy filmujący aparat jest podłączony do zewnętrznego urządzenia przewodem HDMI, nie pojawia się obraz na monitorze aparatu.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Podczas nagrywania filmu XAVC S 4K na kartę pamięci włożoną do aparatu może nie pojawiać się obraz na zewnętrznym monitorze lub wyświetlaczu aparatu. Zależy to od ustawień nagrywania plików proxy.

  • Aby rozwiązać ten problem, dostosuj ustawienie opcji Nagryw. proxy do sposobu pracy.
  • W niektórych modelach zmiana ustawienia Nagryw. proxy na Wył. i ustawienia Ust. nagrywania na 24p powoduje, że obraz pojawia się zarówno na zewnętrznym monitorze, jak i wyświetlaczu aparatu.

  Uwaga: Dostępne formaty plików zależą od modelu aparatu lub kamery. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi aparatu/kamery lub przewodniku pomocniczym.


  Kiedy opcja Format pliku jest ustawiona na XAVC S HD lub AVCHD, a opcja Wyśw. info. HDMI na WŁ.:

  • W trybie gotowości do nagrywania filmu
   Ilustracja pokazuje, że zewnętrzny monitor (A) i aparat (B) są połączone przewodem HDMI

   1. Wyświetlane są obrazy i informacje.
   2. Monitor jest wyłączony.
  • Podczas nagrywania filmu
   Ilustracja pokazuje, że zewnętrzny monitor (A) i aparat (B) są połączone przewodem HDMI

   1. Wyświetlane są obrazy i informacje.
   2. Monitor jest wyłączony.

  Kiedy opcja Format pliku jest ustawiona na XAVC S HD lub AVCHD, a opcja Wyśw. info. HDMI na Wył.:

  • W trybie gotowości do nagrywania filmu
   Ilustracja pokazuje, że zewnętrzny monitor (A) i aparat (B) są połączone przewodem HDMI

   1. Wyświetlane są same obrazy, bez informacji.
   2. Wyświetlane są obrazy i informacje.
  • Podczas nagrywania filmu
   Ilustracja pokazuje, że zewnętrzny monitor (A) i aparat (B) są połączone przewodem HDMI

   1. Wyświetlane są same obrazy, bez informacji.
   2. Wyświetlane są obrazy i informacje.

  Kiedy opcja Format pliku jest ustawiona na XAVC S 4K, a zapis filmów odbywa się na kartę pamięci włożoną do aparatu

  • W trybie gotowości do nagrywania filmu
   Ilustracja pokazuje, że zewnętrzny monitor (A) i aparat (B) są połączone przewodem HDMI

   1. Wyświetlane są same obrazy, bez informacji.
   2. Wyświetlane są obrazy i informacje.
  • Podczas nagrywania filmu

   • Nagryw. proxy: Wył.
    Ilustracja pokazuje, że zewnętrzny monitor (A) i aparat (B) są połączone przewodem HDMI
     1. Wyświetlane są same obrazy, bez informacji.
     2. Obrazy nie są wyświetlane.
      Informacje są wyświetlane.
     • Tylko zgodne modele z opcją Nagryw. proxy ustawioną na Wył. i opcją Ust. nagrywania ustawioną na 24p
      Uwaga: Zgodne modele to ILCE-7RM4, ILCE-7RM4A, DSC-RX100M7, ILCE-6600, ILCE-9M2, ZV-1, ZV-1F, ILCE-7C i ZV-E10
      Ilustracja pokazuje, że zewnętrzny monitor (A) i aparat (B) są połączone przewodem HDMI
     1. Wyświetlane są same obrazy, bez informacji.
     2. Wyświetlane są obrazy i informacje.
    • Nagryw. proxy: Wł.
     Ilustracja pokazuje, że zewnętrzny monitor (A) i aparat (B) są połączone przewodem HDMI
    1. Nie są wyświetlane obrazy i informacje.
    2. Wyświetlane są obrazy i informacje.

   Kiedy opcja Format pliku jest ustawiona na XAVC S 4K, a opcja Wyb. wyjście 4K jest ustawiona na Tylko HDMI:

   • W trybie gotowości do nagrywania filmu
    Ilustracja pokazuje, że zewnętrzny monitor (A) i aparat (B) są połączone przewodem HDMI

    1. Wyświetlane są same obrazy, bez informacji.
    2. Wyświetlane są obrazy i informacje.
   • Podczas nagrywania filmu
    Ilustracja pokazuje, że zewnętrzny monitor (A) i aparat (B) są połączone przewodem HDMI

    1. Wyświetlane są same obrazy, bez informacji.
    2. Wyświetlane są obrazy i informacje.

   Podczas odtwarzania

   Ilustracja pokazuje, że zewnętrzny monitor (A) i aparat (B) są połączone przewodem HDMI
   Kiedy aparat jest podłączony przez łącze HDMI, podczas odtwarzania obrazy pojawiają się tylko na zewnętrznym monitorze, niezależnie od ustawienia opcji Wyśw. info. HDMI i wybranego ustawienia opcji Format pliku (4K lub HD).