Identyfikator artykułu : 00131855 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Przewodnik po ustawieniach trybu filmowania w aparacie Alpha 7s (ILCE-7S)

  Ten przewodnik zawiera omówienie najważniejszych funkcji i ustawień, a także zbiór porad pozwalających w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości aparatu ILCE-7S w zakresie rejestracji materiału filmowego.

  Spis treści

  Wideo

  1. Jakie są dostępne formaty zapisu i czym się one różnią? 
  2. Do czego służy funkcja Auto Slow Shutter (Automatyczny długi czas otwarcia migawki)? 
  3. Przełączanie między systemami PAL i NTSC
  4. Nagrywanie w rozdzielczości 4K oraz korzystanie z opcji menu HDMI Info. Display (Wyświetlanie informacji HDMI)
  5. Na czym polega funkcja Dual Video Recording (Podwójne nagrywanie filmu)? 
  6. Ustawienia Picture Profile (Profil obrazu)

  Dźwięk

  1. Nagrywanie dźwięku 
  2. Poziom nagrywania dźwięku 
    

  Jakie są dostępne formaty zapisu i czym się od siebie różnią?
  Formaty plików, które można wybrać, to XAVC S, AVCHD i MP4.

  Dzięki formatowi XAVC S możesz nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości w plikach o względnie małych rozmiarach. Ponadto, w porównaniu z formatem AVCHD, obraz rejestrowany w formacie XAVC S zawiera więcej szczegółów, jego kolory są bardziej intensywne, a poziom szumu w ciemnych obszarach jest niższy.

  Domyślnie w aparacie jest ustawiony format AVCHD. Zapewnia on idealną równowagę między jakością a poziomem kompresji. Jest on odpowiedni do tworzenia płyt Blu-ray i oglądania ich zawartości na telewizorach wysokiej rozdzielczości.

  Format MP4 charakteryzuje się najwyższym poziomem kompresji plików, dzięki czemu są one mniejsze niż w pozostałych dwóch formatach. Oznacza to nieznaczną utratę szczegółów w niektórych obszarach, ale jednocześnie sprawia, że format ten najlepiej nadaje się do udostępniania materiałów wideo w Internecie lub przesyłania w załącznikach do wiadomości e-mail.    

  Format zapisu

  Rozmiar 

  Liczba klatek na sekundę

  Format kontenera

  Kompresja filmu 

  Kompresja audio

  Format kolorów i przepływność przy kwantyzacji

  Maksymalna przepływność 

  XAVC S 

  1920 × 1080

  30p / 50p / 30p / 25p / 24p

  MP4 

  MPEG-4
  H.264/AVC  

  Linear PCM

  4:2:0/8-bitowy

  50 Mb/s

  1280 × 720

  120p

  50 Mb/s

  AVCHD

  1920 × 1080

  60p/50p

  M2TS  

  MPEG-4
  H.264/AVC

  Dolby Digital
  (AC-3) 2 kan.

  4:2:0/8-bitowy

  28 Mb/s

  60i/50i

  24 Mb/s

  24p

  24 Mb/s

  MP4

  1440 × 1080

  30p

  MP4 

  MPEG-4
  H.264/AVC

  AAC

  4:2:0/8-bitowy

  12 Mb/s

  VGA 3M

  30p

  3 Mb/s

  Format pliku można zmienić w dowolnym momencie, przechodząc do menu:
  Wybierz kolejno Obraz Camera Settings (Ustawienia aparatu) → page 1 (strona 1) → Obraz File Format (Format pliku) → wybierz żądane ustawienie.

   Obraz  Obraz


  Do czego służy funkcja Auto Slow Shutter (Automatyczny długi czas otwarcia migawki)?
  Podczas nagrywania filmów w słabo oświetlonych miejscach funkcja Auto Slow Shutter (Automatyczny długi czas otwarcia migawki) automatycznie wydłuża czas otwarcia migawki, aby skutecznie zmniejszyć szum i drgania aparatu, co w rezultacie zwiększa płynność ruchu. W przypadku korzystania z funkcji Auto Slow Shutter z obiektywami o dłuższych ogniskowych może być konieczne użycie statywu.

  UWAGA: Funkcja Auto Slow Shutter nie działa w następujących sytuacjach:

  • Kiedy w trybie fotografowania dla opcji Movie (Film) wybrano ustawienie Shutter Priority (Priorytet migawki) lub Manual Exposure (Ręczne nastawianie ekspozycji).
  • Kiedy opcja ISO ma ustawienie inne niż ISO AUTO.

  Najdłuższy czas otwarcia migawki przy wyłączonej funkcji Auto Slow Shutter to 1/4 s.

  To ustawienie można aktywować w dowolnym momencie, przechodząc do menu:
  Wybierz kolejno Obraz Camera Settings (Ustawienia aparatu) → page 7 (strona 7) → Obraz Auto Slow Shut. (Automatyczny długi czas otwarcia migawki) → wybierz żądane ustawienie.

  Obraz Obraz


  Przełączanie między systemami PAL i NTSC

  Modele europejskie używają domyślnie formatu PAL, ale można zmienić ten format na NTSC. Ta zmiana pozwoli nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości i z dużą liczbą klatek na sekundę. Na przykład nagranie materiału w rozdzielczości 1920 × 1080 z szybkością 60p daje maksymalną liczbę możliwych klatek, co przydaje się przy tworzeniu ujęć w zwolnionym tempie na etapie postprodukcji. 

  UWAGI:

  • Nie można mieszać plików PAL i NTSC w tej samej hierarchii folderów. Po włożeniu karty pamięci, która została wcześniej sformatowana w systemie PAL, zostanie wyświetlony komunikat o konieczności ponownego sformatowania karty.  
  • W przypadku wybrania trybu NTSC po włączeniu produktu na ekranie powitalnym będzie wyświetlany komunikat z informacją „Running on NTSC” (Działanie w systemie NTSC).

  Zmianę z systemu PAL na NTSC można wykonać, przechodząc do menu:
  Wybierz kolejno Obraz Setup (Konfiguracja) → page 2 (strona 2) → PAL/NTSC Selector (Selektor PAL/NTSC) → wybierz żądane ustawienie.

  Obraz Obraz

  Nagrywanie w rozdzielczości 4Koraz korzystanie z opcji menu HDMI Info. Display (Wyświetlanie informacji HDMI)

  Model ILCE-7s może nagrywać materiał w rozdzielczości 4K po podłączeniu do zewnętrznego urządzenia nagrywającego (sprzedawanego osobno). Ustaw pokrętło trybu w pozycji Movie Mode (Tryb filmu) i podłącz zewnętrzne urządzenie nagrywające przy użyciu przewodu HDMI®.

  W menu wybierz Obraz Setup (Konfiguracja) → page 3 (strona 3) → Obraz HDMI 4K Output (Wyjście HDMI 4K) → wybierz żądane ustawienie.
  Do wyboru jest kilka opcji:

  • OFF (WYŁ.): nagrywane wideo nie jest zapisywane w jakości 4K.
  • 24p: wideo 4K jest zapisywane w formacie 24p.
  • 30p/25p: wideo 4K jest zapisywane w formacie 30p/25p

  UWAGA: Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia nagrywającego nie można nagrywać filmu na karcie pamięci w aparacie.

  Aby uzyskać czysty sygnał wideo bez pokazywania informacji o nagrywaniu, wybierz dla opcji HDMI Info. Display (Wyświetlanie informacji HDMI) ustawienie OFF (WYŁ.).

  Wybierz kolejno Obraz Setup (Konfiguracja) → page 3 (strona 3) → HDMI Info. Display (Wyświetlanie informacji HDMI) → wybierz żądane ustawienie.

  Obraz Obraz

  Na czym polega funkcja Dual Video Recording (Podwójne nagrywanie filmu)?

  Ta funkcja pozwala na jednoczesne nagrywanie filmu w formatach XAVC S i MP4 lub w formatach AVCHD i MP4. Może to być przydatne na przykład wtedy, kiedy trzeba szybko przesłać materiał z miejsca nagrania, ale jednocześnie zachować wersję w najwyższej jakości do wykorzystania w późniejszym czasie.

  Aby aktywować tę funkcję, wybierz kolejno Obraz Camera Settings (Ustawienia aparatu) → page 2 (strona 2) → Dual Video REC (Podwójne nagrywanie filmu) → wybierz żądane ustawienie.

  Ustawienia Picture Profile (Profil obrazu)

  Ustawienia Picture Profile (PP) służą do korekty kolorów i jaskrawości obrazu podczas nagrywania. Podobną korektę można przeprowadzić po nagraniu materiału w oprogramowaniu do edycji nieliniowej. W menu Picture Profile można zmieniać szereg ustawień takich jak Gamma Curve (Krzywa gamma), Colour (Kolor) i Detail (Szczegółowość). W pamięci wewnętrznej można zapisać maksymalnie 7 zestawów ustawień oznaczonych symbolami od PP1 do PP7.

  Jednym z najbardziej interesujących profili obrazu jest ustawienie S-Log2, ponieważ pozwala ono zdefiniować wygląd nagranego filmu w postprodukcji w większym zakresie niż w przypadku innych profili. W celu maksymalnego wydobycia kontrastu w obszarach oświetlonych sygnał wyjściowy z czujnika jest wzmacniany do 1300% zakresu dynamicznego. Inne profile obrazu można porównywać do programów tematycznych używanych podczas fotografowania, jednak ustawienie S-Log2 odgrywa w filmowaniu podobną rolę, jak format RAW w fotografowaniu.

  Więcej informacji na temat różnych profili obrazu można znaleźć tutaj.

  Wybierz kolejno Obraz Camera Settings (Ustawienia aparatu) → page 5 (strona 5) → Picture Profile (Profil obrazu) → wybierz żądane ustawienie.

  Obraz Obraz

  Nagrywanie dźwięku

  To ustawienie menu pozwala zdecydować, czy podczas filmowania ma być rejestrowany dźwięk, na przykład szum z obiektywu.

  Aby aktywować lub dezaktywować tę funkcję, wybierz kolejno Obraz Camera Settings (Ustawienia aparatu) → page 7 (strona 7) → Audio Recording (Nagrywanie dźwięku) → wybierz żądane ustawienie.

  Obraz Obraz


  Poziom nagrywania dźwięku

  Opcja Audio Rec Level (Poziom nagrywania dźwięku) może byś kontrolowana automatycznie przez aparat lub ustawiana ręcznie przez użytkownika. Dostępny zakres poziomów to od -60 dB do 0 dB. Mogą być one ustawiane ręcznie w 32 precyzyjnych krokach.

  Poziomy są wyświetlane w dwóch kanałach w polu Decibel (Decybele). Przy czym skrajna lewa wartość to -60 dB, a skrajna prawa to 0 dB.

  Wybierz kolejno Obraz Camera Settings (Ustawienia aparatu) → page 7 (strona 7) → Audio Rec Level (Poziom nagrywania dźwięku).

  Obraz Obraz