Identyfikator artykułu : 00059105 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

Brak obrazu, pusty ekran lub brak dźwięku z doczepianego monitora LCD

  Jeśli nie można wyświetlić obrazu na doczepianym monitorze LCD, należy postępować zgodnie z poniższym zarysem procedury:

  1. Upewnij się, że aparat nie jest przełączony w tryb energooszczędny.
  2. Upewnij się, że przewód HDMI łączący aparat z doczepianym monitorem LCD jest podłączony w pokazany poniżej sposób i nie odłączył się:
   Obraz
  3. Jeśli dysponujesz innym przewodem HDMI, spróbuj zmienić przewód służący do połączenia.
  4. Rejestrowany obraz może się nie pojawiać, jeśli używany aparat nie ma funkcji podglądu na żywo.
  5. Zmień ustawienie sygnału wyjściowego HDMI w aparacie.

   

  W przypadku braku dźwięku, sprawdź, czy:

  1. Słuchawki działają prawidłowo i nie są odłączone.
  2. W doczepianym monitorze LCD nie został wyciszony dźwięk.

  UWAGA: Niektóre modele aparatów nie reprodukują sygnału audio przez łącze HDMI.

  Informacji o cechach i funkcjach aparatu oraz sposobie jego obsługi należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem lub witrynie pomocy technicznej firmy Sony.