Identyfikator artykułu : 00163615 / Ostatnia modyfikacja : 25.09.2022Drukowanie

Aparat lub kamera nie rozpoznaje karty pamięci

  Błąd: Na ekranie LCD widać komunikat „REINSERT THE MEMORY CARD” (Wyjmij i włóż kartę pamięci)
  Błąd: Na ekranie LCD widać komunikat „NO MEMORY CARD” (Brak karty pamięci)
  Błąd: Na ekranie LCD widać komunikat „MEMORY CARD ERROR” (Błąd karty pamięci)
  Błąd: Na ekranie LCD pojawia się kod błędu C:13:xx.

  Aby rozwiązać ten problem, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

  • Check that the type and capacity of the memory card are supported by the camera: Jeżeli została włożona karta pamięci nieobsługiwana przez kamerę, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie.

   UWAGA: Informacji o rodzajach obsługiwanych kart pamięci należy szukać w Instrukcji obsługi.

  • Sprawdź, czy karta pamięci nie została włożona odwrotną stroną lub ukośnie. Właściwy kierunek wkładania zależy od rodzaju karty pamięci. Jeżeli karta została włożona niewłaściwą stroną lub ukośnie, kamera jej nie rozpozna. Włóż kartę pamięci właściwą stroną i bez przekrzywiania jej, aż usłyszysz kliknięcie. Aby uniknąć przekrzywienia wkładanej karty pamięci, naciskaj widoczny brzeg karty pamięci na środku.

   OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo uszkodzenia oprogramowania. Włożenie przekrzywionej karty pamięci grozi brakiem możliwości jej wyjęcia.

   Przykład wkładania karty pamięci.

   HDR-CX675

   Obraz

   DSC-TX30

   Obraz

   [A] Jeśli używasz karty pamięci microSD, wkładaj ją stroną zadrukowaną do góry, aż rozlegnie się kliknięcie.

   [B] Jeśli używasz karty Memory Stick Micro, wkładaj ją stroną ze złączem do góry, aż rozlegnie się kliknięcie.

   UWAGA: Informacja o kierunku, w jakim należy wkładać kartę pamięci, będzie podana w Instrukcji obsługi.

  • Sprawdź, czy styki karty pamięci nie są zabrudzone. Jeżeli styki karty pamięci są zabrudzone, mogą wystąpić problemy z łącznością i kamera może nie rozpoznać karty. Wyczyść styki karty pamięci za pomocą suchej ściereczki lub wacika i ponownie włóż kartę.

   OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo uszkodzenia oprogramowania. Nie dotykaj styków i uważaj, aby nie dotykały ich metalowe przedmioty.

  • Check the Lock tab of the memory card: This problem may be rarely caused by the Lock tab of the memory card. Wyjmij kartę pamięci z aparatu lub kamery i tymczasowo przestaw przełącznik ochrony przed zapisem w położenie ochrony (Lock). Następnie przestaw go z powrotem w położenie zezwolenia na zapis.

   Obraz

   [A] Przełącznik ochrony przed zapisem (Lock)

  • Sprawdź, czy nie występuje jakiś problem z kartą pamięci.
   • Wyłącz aparat lub kamerę, po czym kilkakrotnie wyjmij i włóż kartę pamięci. Następnie włącz aparat lub kamerę i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
   • Jeżeli masz więcej niż jedną kartę pamięci, sprawdź, czy inna karta działa prawidłowo.

   Jeśli inna karta pamięci jest rozpoznawana:

   Istnieje możliwość, że dane na karcie pamięci uległy uszkodzeniu. Włóż kartę pamięci do komputera i wykonaj kopię danych z karty. Następnie sformatuj kartę pamięci w aparacie/kamerze.

   OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Formatowanie trwale usuwa dane z nośnika i uniemożliwia ich odzyskanie.

   Jeśli nie jest rozpoznawana więcej niż jedna karta pamięci: Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.

  • W przypadku innych komunikatów o błędach należy zapoznać się z poniższym opisem.