Identyfikator artykułu : 00160334 / Ostatnia modyfikacja : 31.01.2017Drukowanie

Jak skopiować filmy i zdjęcia z pamięci wewnętrznej kamery Handycam na kartę pamięci

  • Co zrobić, gdy wewnętrzna pamięć kamery Handycam jest pełna lub zabrakło miejsca w pamięci
  • Czy można skopiować na kartę pamięci filmy zapisane w wewnętrznej pamięci kamery Handycam.

  Filmy i zdjęcia z wewnętrznej pamięci kamery Handycam można skopiować na kartę pamięci przy użyciu samej kamery, bez podłączania komputera.
  Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Włóż kartę pamięci do kamery Handycam.
   UWAGA: Szczegółowych informacji o kartach pamięci współpracujących z posiadaną kamerą Handycam należy szukać w jej instrukcji obsługi.
  2. Naciśnij przycisk wyświetlania obrazów Obraz na kamerze Handycam lub wybierz ikonę wyświetlania obrazów Obraz z ekranu LCD.
  3. Wybierz opcję MENU w prawym górnym rogu wyświetlacza.
  4. Wybierz opcję Edit/Copy (Edycja/Kopiuj).
  5. Wybierz opcję Copy (Kopiuj).
  6. Wybierz opcję Int. Memory > Memory Card (Wewn. pamięć > Karta pamięci).
   UWAGA: Jeśli chcesz skopiować filmy i zdjęcia z karty pamięci do wewnętrznej pamięci kamery Handycam, wybierz opcję Memory Card > Int. Memory (Karta pamięci > Wewn. pamięć).
  7. Wybierz opcję Multiple Images (Wiele obrazów) lub All In Event (Wszystkie w wydarzeniu).
   • Multiple Images (Wiele obrazów): Można pojedynczo wybierać obrazy do skopiowania.
   • All In Event (Wszystkie w wydarzeniu): Można jednocześnie skopiować wszystkie obrazy z wybranej daty.
    UWAGA: Nie można wybrać wielu dat.
  8. Wybierz rodzaj obrazów, które chcesz skopiować.
   • HD MOVIE (Film HD): Filmy nagrane w formacie wysokiej rozdzielczości (HD)
   • STD MOVIE (film SD): Filmy nagrane w formacie standardowej rozdzielczości (SD)
   • MP4 MOVIE (film MP4): Filmy nagrane w formacie MP4
   • PHOTO: Fotografie
  9. Wybierz obrazy lub datę, które chcesz skopiować.
   • Multiple Images (Wiele obrazów): Wybierz obraz, który chcesz skopiować.
   • All In Event (Wszystkie w wydarzeniu): Przyciskami Obraz wskaż datę powstania nagrań, które chcesz skopiować.
  10. Wybierz opcję OK.
  11. Pojawi się komunikat potwierdzenia i czas trwania. Wybierz opcję OK, aby rozpocząć kopiowanie.
  12. Rozpocznie się kopiowanie. Kiedy pojawi się ekran zakończenia kopiowania, wybierz opcję OK, aby zakończyć proces.