Identyfikator artykułu : 00247705 / Ostatnia modyfikacja : 17.07.2020Drukowanie

Jak sformatować kartę pamięci w kamerze Action Cam.

  Aby sformatować kartę pamięci przy użyciu pilota:

  1. Naciśnij przycisk MENU na pilocie.
   UWAGA: pojawi się lista ustawień.
  2. Naciskając na pilocie przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, wybierz z grupy  Ustawienia podłączanych urządzeń opcję Formatowanie.
  3. Naciśnij przycisk REC/ENTER na pilocie.
   UWAGA: aby zrezygnować z formatowania, wybierz opcję Ikona „powrót”, po czym naciśnij przycisk REC/ENTER.

   Pilot z funkcją podglądu na żywo
   Ilustracja pokazująca umiejscowienie przycisków MENU (1), W GÓRĘ (2), W DÓŁ (3) i REC/ENTER (4) na pilocie z funkcją podglądu na żywo
   1. Przycisk MENU
   2. Przycisk W GÓRĘ
   3. Przycisk W DÓŁ
   4. Przycisk REC/ENTER

  Aby sformatować kartę pamięci przy użyciu smartfona lub tabletu:

  1. Włącz kamerę.
  2. Otwórz aplikację Imaging Edge Mobile (następcę PlayMemories Mobile) i połącz kamerę ze smartfonem lub tabletem przez Wi-Fi.
  3. W aplikacji Imaging Edge Mobile wybierz opcję SETTINGS (Ustawienia).
  4. Przewiń zawartość listy w dół i wybierz FORMAT.

  UWAGI:

  • Zanim sformatujesz kartę pamięci, zapisz obrazy z tej karty na innym nośniku, np. na komputerze.
  • Podczas formatowania nie należy wykonywać następujących czynności:
   • naciskać przycisków,
   • wyjmować karty pamięci,
   • podłączać lub odłączać przewodu,
   • wkładać lub wyjmować akumulatora.
  • Jeżeli pilot nie jest podłączony do kamery przez Wi-Fi, nie można zmieniać ustawień kamery.
  • Aby powrócić z ekranu wyboru wartości ustawień do ekranu wyboru parametru, wybierz Ikona „powrót”.
  • Aby aktywować parametr na ekranie wyboru lub wartość ustawienia, wybierz OK.