Identyfikator artykułu : 00168062 / Ostatnia modyfikacja : 17.07.2017Drukowanie

Kamera Action Cam nie włącza się

  Sprawdź, czy nie występuje problem z ładowaniem akumulatora i czy kamera włącza się.

  1. Podłącz akumulator i wyłącz zasilanie kamery.
   UWAGA: Kiedy kamera jest włączona, nie można jej ładować.
  2. Otwórz osłonę złączy na kamerze i podłącz do kamery przewód micro USB (dostarczany w zestawie).
  3. Podłącz drugi koniec przewodu micro USB do komputera.
  4. Sprawdź, czy lampka CHG (ładowania) na kamerze pali się na pomarańczowo. Ładowanie jest zakończone, gdy lampka zgaśnie (pełne ładowanie).

   Poniższe obrazy są przykładami.

    Obraz    Obraz
    FDR-X1000V     HDR-AS200V

   [A]:
   osłona złączy
   [B]: przewód Micro USB
   [C]: Lampa REC/dostępu/CHG

   UWAGA: W przypadku migania lampki CHG (ładowania) w czasie ładowania należy wykonać poniższe czynności kontrolne.
   • Akumulator może być nieprawidłowo zamocowany na kamerze. Zdejmij akumulator z kamery i ponownie go zamontuj we właściwą stronę.
   • Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura akumulatora. Zdejmij akumulator z kamery, zaczekaj na jego powrót do normalnej temperatury i podłącz go na nowo.
   • Akumulator może być uszkodzony.
  Jeśli naładowanie akumulatora nie przyniesie poprawy, może to świadczyć o problemie z akumulatorem.
  W miarę możliwości spróbuj użyć innego akumulatora i sprawdź, czy sytuacja poprawi się.

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.