Identyfikator artykułu : 00108735 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Dodawanie nakładki danych GPS w kamerach Action Cam

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Z tego filmu dowiesz się, jak dodać nakładkę danych GPS.

UWAGI:

  • Od programu PlayMemories Home Version 3.1.20 jednostkę (km/h lub mph) używaną do wskazywania prędkości można zmienić w menu Settings (Ustawienia) narzędzi Create Multi View. Pamiętaj o zaktualizowaniu oprogramowania PlayMemories Home do najnowszej wersji.
  • Obecnie film jest dostępny tylko w języku angielskim. Dziękujemy za zrozumienie.