Identyfikator artykułu : 00126592 / Ostatnia modyfikacja : 13.08.2015Drukowanie

Prawidłowe zakładanie wodoodpornej obudowy na kamerę Action Cam

  Aby założyć wodoodporną obudowę SPK-AS1 na kamerę Action Cam, postępuj zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

  1. Przesuń blokadę sprzączki w kierunku [1] i przytrzymaj ją, następnie przytrzymaj części zakreślone na obrazku i przestaw sprzączkę w kierunku [2].
   Obraz
  2. Otwórz pokrywę obudowy i włóż kamerę do środka.
   Zwolnij przełącznik REC HOLD (wstrzymaj nagrywanie) na kamerze.
   Obraz
  3. Wsuń występ na obudowie w otwór w pokrywie obudowy.
   Obraz
  4. Zaczep sprzączkę za występ w dolnej części pokrywy obudowy [1], następnie naciskaj sprzączkę w kierunku [2], aż usłyszysz kliknięcie. Zamykaj sprzączkę, aż blokada sprzączki powróci do swojego pierwotnego położenia.
   Obraz

  Zapoznaj się z poniższym filmem, aby uzyskać więcej informacji i wskazówek dotyczących  zakładania wodoodpornej obudowy SPK-AS1.
  UWAGA: Film jest dostępny jedynie w języku angielskim.