Identyfikator artykułu : 00126592 / Ostatnia modyfikacja : 13.08.2015

Prawidłowe zakładanie wodoodpornej obudowy na kamerę Action Cam

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby założyć wodoodporną obudowę SPK-AS1 na kamerę Action Cam, postępuj zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

 1. Przesuń blokadę sprzączki w kierunku [1] i przytrzymaj ją, następnie przytrzymaj części zakreślone na obrazku i przestaw sprzączkę w kierunku [2].
  Obraz
 2. Otwórz pokrywę obudowy i włóż kamerę do środka.
  Zwolnij przełącznik REC HOLD (wstrzymaj nagrywanie) na kamerze.
  Obraz
 3. Wsuń występ na obudowie w otwór w pokrywie obudowy.
  Obraz
 4. Zaczep sprzączkę za występ w dolnej części pokrywy obudowy [1], następnie naciskaj sprzączkę w kierunku [2], aż usłyszysz kliknięcie. Zamykaj sprzączkę, aż blokada sprzączki powróci do swojego pierwotnego położenia.
  Obraz

Zapoznaj się z poniższym filmem, aby uzyskać więcej informacji i wskazówek dotyczących  zakładania wodoodpornej obudowy SPK-AS1.
UWAGA: Film jest dostępny jedynie w języku angielskim.