Identyfikator artykułu : 00076351 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

W jaki sposób odblokować kartę pamięci SD?

    Jeśli karta pamięci SD jest zablokowana, można ją odblokować przesuwając przełącznik Lock [Blokada] do pozycji widocznej na poniższym rysunku.

    Przełącznik blokady

    Gdy przełącznik znajduje się w położeniu górnym, karta pamięci jest odblokowana. Gdy przełącznik znajduje się w położeniu dolnym, karta pamięci jest zablokowana.