Identyfikator artykułu : 00110324 / Ostatnia modyfikacja : 30.11.2020Drukowanie

Jak rozwiązać problemy sygnalizowane komunikatami „Wyjmij i włóż kartę pamięci” lub „Brak karty pamięci”?

  Słaby kontakt karty pamięci ze stykami w gnieździe na kartę może powodować, że aparat nie rozpoznaje karty:

  1. Wyjmij kartę pamięci.
  2. Zetrzyj kurz ze złącza suchą ściereczką lub bawełnianą watką. Nie dotykaj styków rękami ani metalowymi przedmiotami.
  3. Wyjmij akumulator z aparatu i włóż go z powrotem.

  Możesz też spróbować użyj innej karty pamięci. Pozwala to sprawdzić, że problem jest związany z kartą, a nie z aparatem. 
  Jeśli powyższe czynności nie rozwiążą problemu, aparat może wymagać naprawy.