Identyfikator artykułu : 00110324 / Ostatnia modyfikacja : 14.11.2017

Jak rozwiązać problemy sygnalizowane komunikatami "Włóż ponownie kartę pamięci" lub "Brak karty pamięci"?

    Karta pamięci może nie zostać rozpoznana przez aparat, jeżeli połączenie między gniazdem karty a kartą pamięci jest nieprawidłowe.

    Oczyść złącze z kurzu za pomocą suchej szmatki lub wacika i ponownie włóż kartę pamięci do aparatu.

    UWAGA: nie dotykaj styków rękami ani metalowymi przedmiotami.

    Być może problem dotyczy karty pamięci. Jeśli masz inną kartę, spróbuj z niej skorzystać.

    Jeżeli problem nadal występuje po wykonaniu powyższych czynności, aparat może wymagać naprawy.