Identyfikator artykułu : 00163534 / Ostatnia modyfikacja : 20.01.2022Drukowanie

Mój aparat wyświetla komunikat „Błąd systemowy” lub kod błędu zaczynający się od E lub C

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Sposób rozwiązywania problemu zależy od wyświetlonego błędu.

  C:13:01

  Błąd wyświetlany podczas korzystania z wbudowanej pamięci

  Ten błąd występuje we wbudowanej pamięci. Wykonaj następujące czynności:

  • Wyłącz aparat.
  • Ponownie włącz aparat.
   Uwaga: Jeśli nie poprawi to sytuacji, wykonaj kopię danych z wbudowanej pamięci i sformatuj tę pamięć.

   OSTRZEŻENIE! Istnieje ryzyko utraty danych. Formatowanie wbudowanej pamięci powoduje skasowanie z niej wszystkich obrazów, w tym także objętych ochroną.

  Kody błędów podczas korzystania z karty pamięci

  Ten błąd występuje na karcie pamięci. Wykonaj następujące czynności:

  • Wyłącz aparat.
  • Kilkakrotnie wyjmij i włóż kartę pamięci.
  • Ponownie włącz aparat.
  • Sprawdź, czy aparat lub kamera obsługuje tę kartę pamięci. Szczegółowych informacji o zgodnych kartach pamięci należy szukać w instrukcji obsługi aparatu. Instrukcje obsługi są dostępne w witrynie pomocy technicznej.
   • Uwaga: Kod błędu „C:13:01” może się pojawić podczas zapisu dużej ilości danych, na przykład podczas nagrywania filmów.
  • Użyj innej karty pamięci.
  • Wielokrotne nagrywanie obrazów na kartę pamięci i ich kasowanie może spowodować fragmentację plików na karcie. W takim przypadku nagrywanie może zostać automatycznie przerwane.
  • Po utworzeniu w komputerze kopii zapasowej danych z karty pamięci sformatuj kartę pamięci w aparacie.

   OSTRZEŻENIE! Istnieje ryzyko utraty danych. Formatowanie karty pamięci powoduje skasowanie z niej wszystkich obrazów, w tym także objętych ochroną.


  „Błąd systemowy” i błędy zaczynające się od C:32, E:41, E:61, E:62, E:91 i E:92

  Jeśli pojawi się błąd C:32, E:41, E:61, E:62, E:91 lub E:92, wykonaj następujące czynności:

  • Wyłącz aparat.
  • Wyjmij akumulator.
  • Zainstaluj akumulator.
  • Po minucie włącz aparat.

  W przypadku wyświetlania przez aparat innych błędów, zapoznaj się z tabelą:

  Kod błęduMożliwe przyczyny
  Błąd systemowyProblem ze sprzętem
  C:32:01Problem ze sprzętem
  E:41:00Problem z siecią Wi-Fi
  E: 61: 00Problem z napędem systemu ustawiania ostrości
  E: 61: 10Problem z napędem systemu regulacji zoomu
  E: 61: 30Problem z napędem systemu przemieszczania obiektywu
  E: 62: 02Problem z modułem stabilizacji obrazu
  E: 62: 10
  E: 62: 11
  E: 62: 12
  E: 62: 20
  E: 91: 01Problem z modułem lampy błyskowej
  E: 91: xxProblem z modułem lampy błyskowej, rozpoznaniem akumulatora itp.

  Jeśli wykonanie czynności przewidzianych dla danego błędu z tabeli nie rozwiąże problemu, może być konieczna naprawa.