Identyfikator artykułu : 00163534 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Wyświetlany jest kod błędu zaczynający się od E:** lub C:** albo błąd systemowy

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Sposób postępowania zależy od wyświetlanego błędu. Informacje o postępowaniu w razie wystąpienia poszczególnych błędów zamieszczono poniżej.

C:13:01

Błąd pojawia się przy korzystaniu z pamięci wewnętrznej
Wykryto nieprawidłowość w pamięci wewnętrznej.

 • Wyłącz zasilanie i włącz je na nowo.
 • Jeśli nie poprawi to sytuacji, wykonaj kopię danych z pamięci wewnętrznej i sformatuj tę pamięć.
  OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Formatowanie pamięci wewnętrznej powoduje skasowanie z niej wszystkich obrazów, w tym także objętych ochroną.

Błąd pojawia się przy korzystaniu z karty pamięci
Wykryto nieprawidłowość na karcie pamięci.

 • Wyłącz aparat lub kamerę, po czym kilkakrotnie wyjmij i włóż kartę pamięci. Następnie ponownie włącz aparat lub kamerę.
 • Włóż inną kartę pamięci.
 • Jeśli karta pamięci była wcześniej używana w komputerze, wykonaj kopię zapasową danych z karty pamięci i sformatuj kartę w aparacie/kamerze.
  OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Formatowanie karty pamięci powoduje skasowanie z niej wszystkich obrazów, w tym także objętych ochroną.

Błąd systemowy i C:32:01

 1. Sprawdź, czy aparat lub kamera obsługuje tę kartę pamięci.
  Błąd C:13:01 może się pojawić przy nagrywaniu plików o dużej objętości, takich jak filmy.
  Używaj kart pamięci wymienionych poniżej.
  • Karta pamięci SD
   • Karty pamięci SD/SDHC/SDXC klasy 4 lub wyższej

  • Karty pamięci Memory Stick
   • Karty pamięci Memory Stick z pokazanymi poniżej oznaczeniami
    • Obraz Karty pamięci Memory Stick PRO Duo (Mark2)
    • Obraz Karty pamięci Memory Stick PRO-HG Duo

 2. Sformatuj kartę pamięci
  OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Formatowanie karty pamięci powoduje skasowanie z niej wszystkich obrazów, w tym także objętych ochroną.

  Wielokrotne nagrywanie obrazów na kartę pamięci i ich kasowanie może spowodować fragmentację plików na karcie. W takim przypadku nagrywanie może zostać automatycznie przerwane.
  Po wykonaniu kopii zapasowej danych z karty pamięci na komputerze sformatuj kartę pamięci w aparacie/kamerze.

 3. Użyj innej karty pamięci

E:41:00

Pojawienie się błędu E:41:00 może świadczyć o nieprawidłowości w module łączności Wi-Fi.
Wyłącz zasilanie i wyjmij akumulator. Po upływie około 1 minuty ponownie włóż akumulator i włącz zasilanie.

Błędy zaczynające się od E:61, E:62, E:91, E:92

Kiedy wyświetlane są błędy wymienione poniżej, wyłącz zasilanie i wyjmij akumulator. Po upływie około minuty ponownie włóż akumulator i włącz zasilanie.

 Kod błędu

 Możliwe przyczyny

 E:61:00

Nieprawidłowość w napędzie systemu ustawiania ostrości

 E:61:10

Nieprawidłowość w napędzie systemu regulacji zoomu

 E:61:30

Nieprawidłowość w napędzie systemu przemieszczania obiektywu

 E:62:02

Nieprawidłowość w module stabilizacji obrazu

 E:62:10

 E:62:11

 E:62:12

 E:62:20

 E:91:01

Nieprawidłowość w module lampy błyskowej

 E:91:**

Nieprawidłowość w module lampy błyskowej, rozpoznawaniu akumulatora itp.

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.