Identyfikator artykułu : 00088844 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Aparat (DSC) nie wykrywa włożonej karty pamięci

Aparat nie wykrywa włożonej karty pamięci

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Należy upewnić się, że karta pamięci jest zgodna z aparatem. Należy sprawdzić informacje o zgodności zawarte w instrukcji obsługi aparatu lub na stronie internetowej pomocy technicznej firmy Sony.
Zakup karty pamięci u autoryzowanego przedstawiciela handlowego firmy Sony jest gwarancją oryginalności tej karty i jej zgodności z kamerą.

1. Sformatować kartę pamięci: otworzyć menu i przejść do menu ustawień.

formatowanie karty pamięci Memory Stick

2. Wybrać opcję Memory Card Tool [Narzędzie karty pamięci].

formatowanie karty pamięci Memory Stick

3. Wybrać opcję Format [Formatuj] i potwierdzić zamiar formatowania.

formatowanie karty pamięci Memory Stick

W przypadku używania karty pamięci należy ją sformatować w aparacie, a nie w komputerze. Podczas formatowania wszystkie dane na karcie zostaną utracone.

Jeśli aparat nie wykryje karty pamięci, wyświetlony zostanie komunikat o treści podobnej do poniższej.
Remove the card and re-insert it again [Wyjmij kartę i włóż ją ponownie].
Jeśli aparat w dalszym ciągu nie wykryje karty pamięci, należy sprawdzić, czy styki (metalowe elementy) karty pamięci są czyste. W niektórych przypadkach zabrudzenia styków mogą powodować problemy z łącznością.
Jeśli niektóre styki karty są porysowane lub zniszczone, aparat nie wykryje karty i nie będzie można z niej korzystać.

czysta karta pamięci Memory Stick