Identyfikator artykułu : 00075991 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2020Drukowanie

W jaki sposób sformatować kartę pamięci w aparacie.

  OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Formatowanie usuwa wszystkie dane zapisane na karcie pamięci. Przed wykonaniem poniższej procedury należy utworzyć na komputerze kopię zapasową zdjęć lub plików wideo.

  1. Włączyć aparat.
  2. Nacisnąć przycisk NEXT [Dalej], aby wyświetlić opcję SETUP [Ustawienia].
  3. Tylko w modelu HDR-AS100V: Nacisnąć przycisk NEXT [Dalej], aby wyświetlić obszar [Konfiguracja], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
  4. Nacisnąć przycisk ENTER.
  5. Nacisnąć przycisk NEXT [Dalej], aby wybrać opcję FORMAT [Formatowanie].
  6. Nacisnąć przycisk ENTER.
  7. Nacisnąć ponownie przycisk ENTER. Po wyświetleniu komunikatu SURE? [Na pewno?] nacisnąć przycisk OK.
  8. Nacisnąć przycisk ENTER, aby rozpocząć formatowanie karty.
  UWAGA:Po zakończeniu formatowania wyświetlony zostanie komunikat DONE [Gotowe].