Identyfikator artykułu : 00067878 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

Czy w kamerze można używać karty pamięci sformatowanej za pomocą komputera lub innej kamery?

    Karta pamięci sformatowana za pomocą komputera lub innej kamery może nie zostać rozpoznana przez tę kamerę. Nawet w przypadku wykrycia karty zapisywanie i odczytywanie danych może być niemożliwe. Każdą kartę pamięci (nawet nowo kupioną) należy sformatować w kamerze przed użyciem jej do nagrywania filmów.