Identyfikator artykułu : 00078302 / Ostatnia modyfikacja : 28.04.2017

Czy dane pomocnicze GPS można importować za pomocą komputera Macintosh?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Istnieje możliwość zaktualizowania danych pomocniczych GPS za pomocą komputera Macintosh® z wykorzystaniem karty pamięci kompatybilnej z aparatem i dostarczonego kabla USB.

Zaimportować dane pomocnicze GPS w sposób opisany poniżej.

 1. Pobrać najnowsze dane pomocnicze GPS z adresu http://control.d-imaging.sony.co.jp/GPS/assistme.dat.

  UWAGA: Plik jest zapisywany w folderze Download [Pobrane] na komputerze.

 2. Włożyć kartę pamięci do aparatu.
 3. Podłączyć aparat do komputera za pomocą przewodu USB.
 4. Na ekranie komputera dwukrotnie kliknąć ikonę karty pamięci.

  UWAGA:  Nazwa karty pamięci to Untitled [Bez tytułu] lub No Name [Bez nazwy].

 5. W oknie karty pamięci utworzyć nowy folder o nazwie Private [Prywatne].
 6. W folderze Private [Prywatne] utworzyć nowy folder o nazwie Sony.
 7. W folderze Sony utworzyć nowy folder o nazwie GPS.
 8. Skopiować pobrany plik danych pomocniczych GPS (assistme.dat do folderu GPS.
 9. Wyłączyć aparat.
 10. Odłączyć aparat od komputera.
 11. Ponownie włączyć aparat.

  UWAGI:

  • Aktualizacja danych pomocniczych GPS zostanie rozpoczęta automatycznie w aparacie.