Identyfikator artykułu : 00078302 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2022Drukowanie

Czy dane pomocnicze GPS można importować za pomocą komputera Macintosh?

  Istnieje możliwość zaktualizowania danych pomocniczych GPS za pomocą komputera Macintosh® z wykorzystaniem karty pamięci kompatybilnej z aparatem i dostarczonego kabla USB.

  Zaimportować dane pomocnicze GPS w sposób opisany poniżej.

  1. Pobrać najnowsze dane pomocnicze GPS z adresu https://control.d-imaging.sony.co.jp/GPS/assistme.dat.

   UWAGA: Plik jest zapisywany w folderze Download [Pobrane] na komputerze.

  2. Włożyć kartę pamięci do aparatu.
  3. Podłączyć aparat do komputera za pomocą przewodu USB.
  4. Na ekranie komputera dwukrotnie kliknąć ikonę karty pamięci.

   UWAGA:  Nazwa karty pamięci to Untitled [Bez tytułu] lub No Name [Bez nazwy].

  5. W oknie karty pamięci utworzyć nowy folder o nazwie Private [Prywatne].
  6. W folderze Private [Prywatne] utworzyć nowy folder o nazwie Sony.
  7. W folderze Sony utworzyć nowy folder o nazwie GPS.
  8. Skopiować pobrany plik danych pomocniczych GPS (assistme.dat do folderu GPS.
  9. Wyłączyć aparat.
  10. Odłączyć aparat od komputera.
  11. Ponownie włączyć aparat.

   UWAGI:

   • Aktualizacja danych pomocniczych GPS zostanie rozpoczęta automatycznie w aparacie.