Identyfikator artykułu : 00230197 / Ostatnia modyfikacja : 27.01.2022Drukowanie

Jak zaktualizować dane pomocnicze GPS bez używania programu PlayMemories Home

  1. Upewnij się, że do kamery lub aparatu włożona jest karta pamięci. Przełącz aparat/kamerę w tryb pamięci masowej, a następnie, używając przewodu USB, podłącz aparat/kamerę do komputera mającego połączenie z Internetem. 
    
  2. Pobierz najnowsze dane pomocnicze GPS spod.
   UWAGA: Plik zostanie pobrany do folderu Pobrane na komputerze.
    
  3. Skopiuj pobrany plik assistme.dat do folderu \Private\SONY\GPS na karcie pamięci.
   UWAGA: Jeśli folder \Private\SONY\GPS nie istnieje, należy go utworzyć i skopiować do niego plik.
    
  4. Po odłączeniu przewodu USB nastąpi automatyczna aktualizacja danych pomocniczych GPS w aparacie/kamerze.
    
  5. Jeśli menu aparatu/kamery zawiera opcję Użyj danych pomocniczych GPS, można jej użyć do sprawdzenia, że dane pomocnicze GPS zostały zaktualizowane.