Identyfikator artykułu : 00230197 / Ostatnia modyfikacja : 05.08.2019

Jak zaktualizować dane pomocnicze GPS bez używania programu PlayMemories Home

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

 1. Upewnij się, że do kamery lub aparatu włożona jest karta pamięci. Przełącz aparat/kamerę w tryb pamięci masowej, a następnie, używając przewodu USB, podłącz aparat/kamerę do komputera mającego połączenie z Internetem. 
   
 2. Pobierz najnowsze dane pomocnicze GPS spod adresu http://control.d-imaging.sony.co.jp/GPS/assistme.dat.
  UWAGA: Plik zostanie pobrany do folderu Pobrane na komputerze.
   
 3. Skopiuj pobrany plik assistme.dat do folderu \Private\SONY\GPS na karcie pamięci.
  UWAGA: Jeśli folder \Private\SONY\GPS nie istnieje, należy go utworzyć i skopiować do niego plik.
   
 4. Po odłączeniu przewodu USB nastąpi automatyczna aktualizacja danych pomocniczych GPS w aparacie/kamerze.
   
 5. Jeśli menu aparatu/kamery zawiera opcję Użyj danych pomocniczych GPS, można jej użyć do sprawdzenia, że dane pomocnicze GPS zostały zaktualizowane.