Identyfikator artykułu : 00081323 / Ostatnia modyfikacja : 15.06.2021Drukowanie

Jak zaimportować do aparatu dane wspomagające GPS

  Dane wspomagające GPS można zaimportować przy użyciu programu PlayMemories Home lub Action Cam Movie Creator. W tym celu należy połączyć aparat z komputerem podłączonym do Internetu. Wyświetlone zostanie potwierdzenie aktualizacji danych wspomagających GPS, a dane te zostaną automatycznie zaktualizowane. Jeśli aktualizacja nie rozpoczyna się automatycznie, należy zainstalować oprogramowanie i wykonać poniższą procedurę.

  WAŻNE:

  • Dane wspomagające GPS pozostają aktualne przez mniej więcej 30 dni; później może być konieczne ich ponowne zaimportowanie.
  • Obecna wersja programu PlayMemories Home działa na komputerach z systemem Mac OS X (w wersji od 10.7 wzwyż). Można ją pobrać z Internetu.

  Kiedy używany jest program PlayMemories Home

  1. Włącz komputer.
  2. Włącz aparat.
  3. Podłącz aparat do komputera przy użyciu dostarczonego przewodu USB.
  4. Włącz programPlayMemories Home.
  5. W oknie programu PlayMemories Home kliknij opcję Tools (Narzędzia).
  6. W menu Tools (Narzędzia) kliknij opcję GPS Support Tool (Narzędzie wspomagające GPS).
  7. W oknie GPS Support Tool (Narzędzie wspomagające GPS), w części Select a target to update (Wybierz cel aktualizacji) kliknij Dysk wymienny odpowiadający aparatowi.
  8. Kliknij przycisk Update Now (Aktualizuj).

  Kiedy używany jest program Action Cam Movie Creator

  1. Włącz komputer.
  2. Włącz aparat.
  3. Podłącz aparat do komputera przy użyciu dostarczonego przewodu USB.
  4. Uruchom program Action Cam Movie Creator.
  5. W oknie Action Cam Movie Creator kliknij przycisk Camera settings (Ustawienia kamery).
  6. W oknie Camera settings (Ustawienia kamery) kliknij opcję GPS Support Tool (Narzędzie wspomagające GPS).
  7. W oknie GPS Support Tool (Narzędzie wspomagające GPS) kliknij przycisk Update Now (Aktualizuj).